16 listopada 2018 r., godz. 13:00, sala 202, Instytut Archeologii, ul. Szewska 48


08.11.2018

16 listopada 2018 r., godz. 11.00, sala 202, Instytut Archeologii UWr


05.11.2018

Spotkanie informacyjne


05.11.2018

Program mobilności doktorantów i studentówKierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Piekalski28.11.2017

ProgeCAD2019 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii