Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Archeologii (zdalne i stacjonarne) rozpoczną się w poniedziałek, 5.10.2020 r.
zatrudnienie do projektu badawczego NCN/OPUS-18 pn. Luksus, standard i ubóstwo w cywilizacji mieszczańskiej Europy Środkowowschodniej w XV - XVIII w. Studium Wrocławia i Pragi


OPUS 18, prof. dr hab. Jerzy Piekalski


OPUS 18, dr hab. Lech Marek


Zachodnie Sudety w okresie od XIII w. do XX w.


Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980


Opracowanie archiwaliów z okresu lateńskiego i rzymskiego


Uniwersytetu Yale


24.09.2020

ProgeCAD2020 - dla studentów i pracowników Instytutu Archeologii - nowa licencja do 23 listopada 2021 r.