Extra limites (40)

Szanowni Państwo, nowy, letni semestr akademicki pragniemy zacząć mocnym akcentem, już po raz czterdziesty! W piątek, 6 marca 2020 mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie z prof. dr hab. Renatą Madydą-Legutko z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wygłosi wykład pt.:

Sytuacja kulturowa w dorzeczu górnego Sanu w okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów.

Spotykamy się tradycyjnie o godzinie 11 w sali 202 Instytutu Archeologii UWr przy Szewskiej 48. Serdecznie Państwa zapraszamy!

dr Marcin Bohr IAr UWr, dr Milena Teska WAUAM

Wykład40