wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Temat pracy Promotor Program studiów
331. ZAMKI W MIASTACH KSIĘSTWA WROCŁAWSKIEGO. GENEZA, POZYCJA TOPOGRAFICZNA I FORMA prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
332. WYPOSAŻENIE KUCHNI PÓŹNOŚREDNIOWIECZNYCH MIESZCZAN – NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW Z BADAŃ PLACU NOWY TARG WE WROCŁAWIU(2010-2013) prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
333. SKARB GROSZY PRASKICH Z OLEŚNICY prof. dr hab. Borys Paszkiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
334. WOJSKOWOŚĆ CZARNYCH KŁOBUKÓW NA TLE SZTUKI WOJENNEJ RUSI W XI-XIII WIEKU dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
335. ŁUPKI ŁYSZCZYKOWE Z OKOLIC KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO JAKO SUROWIEC DO PRODUKCJI KAMIENI ŻARNOWYCH WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne jednolite magisterskie
336. Wyroby krzemienne kultury lendzielskiej w Pietrowicach Wielkich, powiat raciborski prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
337. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METOD ARCHEOLOGICZNYCH W KRYMINALISTYCE- STAN OBECNY I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ. dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
338. Osada z młodszego okresu przedrzymskiego na stanowisku Bytomin (Bytnik) 6 gm. Głogów. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
339. OZDOBY I AKCESORIA STROJU Z METALI KOLOROWYCH ZE SZCZECIŃSKIEGO prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
340. Badania mikroskopowe, przestrzenne i morfometryczne materiałów krzemiennych z Wierzchowa 6, pow. drawski prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia
341. Topografia sakralna średniowiecznych miast na Śląsku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne II stopnia
342. ARCHEOLOGIA NA TROPIE KRYMINALNYCH ZAGADEK HISTORII dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
343. Rola konia w epoce i we wczesnej epoce żelaza na teranie Eurazji dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
344. Zachowania obrzędowe nosicieli kultury halsztackiej w Europie dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
345. Badania mogił z okresu II wojny światowej na przykładzie pochówku z cmentarza w Nowej Jamce gm.Dąbrowa Niemodlińska dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
346. IDENTYFIKACJA SZCZĄTKÓW LUDZKICH W ŚWIETLE ARCHEOLOGII SĄDOWEJ dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
347. Katastrofy lotnicze dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
348. KULTURA WINIARSKA I HANDEL WINEM W RZYMSKIEJ GALII. PRZYKŁAD NICEI I GALII NARBOŃSKIEJ dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
349. Ekshumacje w świetle archeologii sądowej dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
350. Poszukiwania oraz identyfikacja szczątków Stefana Półrula - studium przypadku. dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
351. RYCERZE, ŚWIĘCI I POTWORY, CZYLI OPRACOWANIE MATERIAŁÓW Z GRÓDKA STOŻKOWATEGO W GORZYCZKACH prof. dr hab. Krzysztof Wachowski Archeologia - stacjonarne II stopnia
352. Pochówki koni u Scytów dr hab. Irena Lasak prof. nadzw. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
353. Ofiary bagienne w świetle badań archeologicznych dr hab. Maciej Trzciński prof. UWr Archeologia - stacjonarne II stopnia
354. Struktura geologiczna Kanionu Colca, południowe Peru.Zagadnienie wykorzystywania surowców społeczności prekolumbijskich. prof. dr hab. Józef Szykulski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
355. Fortyfikacje Wrocławia prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
356. Kuchnia na Śląsku w XIII-XVI wieku prof. dr hab. Jerzy Piekalski Archeologia - stacjonarne I stopnia
357. OSTROGI KABŁĄKOWE KULTURY WIELBARSKIEJ dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
358. Szlaki łączące Państwo Wielkomorawskie z ziemiami zamieszkałymi przez plemiona śląskie dr hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr Archeologia - stacjonarne I stopnia
359. Symbole abstrakcyjne w sztuce paleolitycznej prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne I stopnia
360. KRZEMIENNE NOŻE ŚRODKOWOPALEOLITYCZNE Z JASKINI STAJNIA NA TLE ZESPOŁÓW MIKOCKICH ŚRODKOWEJ EUROPY prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Archeologia - stacjonarne II stopnia