przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
121. 22-AR-S1-KonSBK Konwersatorium Specjalistyczne Pod mikroskopem: badania mikrośladów na artefaktach Instytut Archeologii
122. 22-AR-S2-KonSBK Konwersatorium Specjalistyczne Pod mikroskopem: badania mikrośladów na artefaktach Instytut Archeologii
123. 22-AR-S12-KSBMnowy Konwersatorium Specjalistyczne Podstawy konserwacji i badań artefaktów Instytut Archeologii
124. 22-AR-S12-KSBMst Konwersatorium Specjalistyczne Podstawy konserwacji i badań artefaktów Instytut Archeologii
125. 22-AR-S1-KoSpMM Konwersatorium Specjalistyczne Prahistoria Afryki - wybrane zagadnienia Instytut Archeologii
126. 22-AR-S1-KonSMM Konwersatorium Specjalistyczne Prehistoria północno-wschodniej Afryki Instytut Archeologii
127. 22-AR-W1-KonSMM Konwersatorium Specjalistyczne Prehistoria północno-wschodniej Afryki Instytut Archeologii
128. 22-AR-S2-KonSMM Konwersatorium Specjalistyczne Prehistoria północno-wschodniej Afryki Instytut Archeologii
129. 22-AR-S1-KonSTP Konwersatorium Specjalistyczne Symbolizm w schyłkowym paleolicie i mezolicie Instytut Archeologii
130. 22-AR-S2-KonSTP Konwersatorium Specjalistyczne Symbolizm w schyłkowym paleolicie i mezolicie Instytut Archeologii
131. 22-AR-S1-KonSJS Konwersatorium specjalistyczne Sztuka prekolumbijska sterfy Andów Instytut Archeologii
132. 22-AR-W1-KonSJS Konwersatorium specjalistyczne Sztuka prekolumbijska strefy Andów Instytut Archeologii
133. 22-AR-S2-KonSJS Konwersatorium specjalistyczne Sztuka prekolumbijska strefy Andów Instytut Archeologii
134. 22-AR-S2-KSKKnowy Konwersatorium Specjalistyczne Śmierć i wiara w życie pozagrobowe w kulturach starożytnego Peru Instytut Archeologii
135. 22-AR-S12-KSPatrnow Konwersatorium Specjalistyczne Śmierć w starożytnym Egipcie Instytut Archeologii
136. 22-AR-S2-KSDagLac Konwersatorium Specjalistyczne Techniki ceramiczne w garncarstwie pradziejowym i starożytnym Instytut Archeologii
137. 22-AR-S1-KSpeAW Konwersatorium Specjalistyczne Techniki i metody obróbki kamienia - teoria i praktyka Instytut Archeologii
138. 22-AR-S12-KSAWnowy Konwersatorium Specjalistyczne Techniki i metody obróbki kamienia - teoria i praktyka Instytut Archeologii
139. 22-AR-S1-KonSAW Konwersatorium specjalistyczne Technologia Instytut Archeologii
140. 22-AR-S12-KSKamil Konwersatorium Specjalistyczne Technologia broni miotanej paleolitu i mezolitu Instytut Archeologii
141. 22-AR-W1-KonSAW Konwersatorium specjalistyczne Technologia obróbki surowców kamiennych Instytut Archeologii
142. 22-AR-S2-KonSAW Konwersatorium specjalistyczne Technologia obróbki surowców kamiennych Instytut Archeologii
143. 22-AR-W1-KonSMD Konwersatorium Specjalistyczne Technologia obróbki surowców kostnych od paleolitu do średniowiecza Instytut Archeologii
144. 22-AR-S1-KonSMD Konwersatorium Specjalistyczne Technologia obróbki surowców kostnych od paleolitu do średniowiecza Instytut Archeologii
145. 22-AR-S2-KonSMD Konwersatorium Specjalistyczne Technologia obróbki surowców kostnych od paleolitu do średniowiecza Instytut Archeologii
146. 22-AR-S12-KSAlina Konwersatorium Specjalistyczne Tkanina - od pradziejów po średniowiecze Instytut Archeologii
147. 22-AR-S2-KSAWnowy Konwersatorium Specjalistyczne Tkanina w średniowieczu Instytut Archeologii
148. 22-AR-S2-KonSEL Konwersatorium Specjalistyczne Wstęp do petroarcheologii Instytut Archeologii
149. 22-AR-S1-KonSTG Konwersatorium specjalistyczne Wybrane problemy budownictwa pradziejowego Instytut Archeologii
150. 22-AR-W1-KonSTG Konwersatorium specjalistyczne Wybrane problemy budownictwa pradziejowego Instytut Archeologii