przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-AR-W1-KonSTG Konwersatorium specjalistyczne Wybrane problemy budownictwa pradziejowego Instytut Archeologii
152. 22-AR-S2-KonSTG Konwersatorium specjalistyczne Wybrane problemy budownictwa pradziejowego Instytut Archeologii
153. 22-AR-S2-KSTGnowy Konwersatorium Specjalistyczne Wybrane problemy budownictwa pradziejowego Instytut Archeologii
154. 22-AR-S2-KonMTr Konwersatorium Specjalistyczne Wybrane zagadanienia badań kryminalistycznych Instytut Archeologii
155. 22-AR-S2-KonSKS Konwersatorium specjalistyczne Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Instytut Archeologii
156. 22-AR-S1-KonSKS Konwersatorium Specjalistyczne Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Instytut Archeologii
157. 22-AR-W1-KonSKS Konwersatorium Specjalistyczne Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Instytut Archeologii
158. 22-AR-S2-KSMBnowy Konwersatorium Specjalistyczne Wytwórczość ceramiczna w pradziejach i starożytności Instytut Archeologii
159. 22-AR-S2-KoSpTP Konwersatorium Specjalistyczne Życie i śmierć w kulturze symbolicznej paleolitu Instytut Archeologii
160. 22-AR-S12-KSTPnowy Konwersatorium Specjalistyczne Życie i śmierć w kulturze symbolicznej paleolitu Instytut Archeologii
161. 22-AR-S12-KSPCnowy Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia Bliskiego Wschodu, Anatolii i Cypru Instytut Archeologii
162. 22-AR-S12-KSPCst Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia Bliskiego Wschodu, Anatolii i Cypru Instytut Archeologii
163. 22-AR-S1-KSpeJP Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia budownictwa. Średniowiecze i wczesna nowożytność Instytut Archeologii
164. 22-AR-S2-KSpeJP Konwersatorium Specjalistyczne: Archeologia budownictwa. Średniowiecze i wczesna nowożytność Instytut Archeologii
165. 22-AR-S1-2-KS-PD-AH Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia historyczna na świecie XV-XX w. Instytut Archeologii
166. 22-AR-S1-2-KS-TG Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia kognitywna i budownictwo pradziejowe Instytut Archeologii
167. 22-AR-S1-2-KS-MF Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia nieinwazyjna: teoria, metody, praktyka Instytut Archeologii
168. 22-AR-S2-KS-MB-AG Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy - od okresu halsztackiego po okres wędrówek ludów Instytut Archeologii
169. 22-AR-S1-KS-MB-AG Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia obszarów górskich i wyżynnych Europy - od okresu halsztackiego po okres wędrówek ludów Instytut Archeologii
170. 22-AR-S1-2-KS-JP-APS Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia późnego średniowiecza - wybrane problemy Instytut Archeologii
171. 22-AR-S1-2-KS-JuB Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia śmierci Instytut Archeologii
172. 22-AR-S2-KS-ASW Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia średniowiecznego Wrocławia Instytut Archeologii
173. 22-AR-S1-KS-ASW Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia średniowiecznego Wrocławia Instytut Archeologii
174. 22-AR-S12-KS-ASW Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia średniowiecznego Wrocławia Instytut Archeologii
175. 22-AR-S1-KS-AULM Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
176. 22-AR-S2-KS-AULM Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
177. 22-AR-S12-KS-AU Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
178. 22-AR-S1-2-KSLM-AU-N Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia uzbrojenia - nowożytność Instytut Archeologii
179. 22-AR-S1-2-KS-LM-2 Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia uzbrojenia: nowożytność Instytut Archeologii
180. 22-AR-S1-2-KS-LM-1 Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia uzbrojenia: średniowiecze Instytut Archeologii