przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
151. 22-AR-S2-WySpSPK Wykład specjalizacyjny Archeologia sądowa Instytut Archeologii
152. 22-AR-S2-WS2-AOKNS Wykład specjalizacyjny: Archeologia okresu kolonialnego na obszarze Nowego Świata Instytut Archeologii
153. 22-AR-S1-PSem.np Proseminarium I Instytut Archeologii
154. 22-AR-S2-KonSRP Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia garncarstwa wczesnego średniowiecza Instytut Archeologii
155. 22-AR-S1-TechPom Techniki pomiarowe w archeologii Instytut Archeologii
156. 22-AR-S2-KoBKD Konwersatorium Specjalistyczne Biografie artefaktów Instytut Archeologii
157. 22-AR-S1-WycFiz Wychowanie fizyczne Instytut Archeologii
158. 22-AR-S1-KMaA2 Klasyfikacja materiałów archeologicznych 2 Instytut Archeologii
159. 22-AR-S1-KonSMM Konwersatorium Specjalistyczne Prehistoria północno-wschodniej Afryki Instytut Archeologii
160. 22-AR-S1-MBWcov Metodyka badań wykopaliskowych I z r.akad.2019/2020 Instytut Archeologii
161. 22-AR-S1-ZrodlArch Źródłoznawstwo archeologiczne Instytut Archeologii
162. 22-AR-S1-KS-AULM Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
163. 22-AR-S2-KSMBnowy Konwersatorium Specjalistyczne Wytwórczość ceramiczna w pradziejach i starożytności Instytut Archeologii
164. 22-AR-S1-KS-MTBA Konwersatorium specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów - teoria i praktyka. Instytut Archeologii
165. 22-AR-S2-KonSKF Konwersatorium Specjalistyczne Łowcy-zbieracze stref wysokogórskich w Andach Instytut Archeologii
166. 22-AR-S1-2-KS-TP-HiW Konwersatorium specjalistyczne: Handel i wymiana wśród społeczeństw pradziejowych Instytut Archeologii
167. 22-AR-S12-KS-EL Konwersatorium specjalistyczne: Człowiek i środowisko w średniowieczu Instytut Archeologii
168. 22-AR-S1-2-KSMR-RzeW Konwersatorium specjalistyczne: Rzemiosło wczesnośredniowieczne Instytut Archeologii
169. 22-AR-S2-WSBP-HPS Wykład specjalizacyjny: Historia powszechna średniowiecza Instytut Archeologii
170. 22-AR-S1-2-KS-EK Konwersatorium specjalistyczne: Ikonografia średniowieczna i nowożytna Instytut Archeologii
171. 22-AR-S1-KonSBK Konwersatorium Specjalistyczne Pod mikroskopem: badania mikrośladów na artefaktach Instytut Archeologii
172. 22-AR-W1-KonSJS Konwersatorium specjalistyczne Sztuka prekolumbijska strefy Andów Instytut Archeologii
173. 22-AR-S12-KS-AWE Konwersatorium specjalistyczne: Archeometria - wybrane elementy Instytut Archeologii
174. 22-AR-S12-KSKamil Konwersatorium Specjalistyczne Technologia broni miotanej paleolitu i mezolitu Instytut Archeologii
175. 22-AR-S2-WS2-AB Wykład specjalizacyjny II: Rzymianie i Barbarzyńcy Instytut Archeologii
176. 22-AR-S2-KSpeMB Konwersatorium Specjalistyczne: Wytwórczość ceramiczna w pradziejach i starożytności Instytut Archeologii
177. 22-AR-S2-KonSBK Konwersatorium Specjalistyczne Pod mikroskopem: badania mikrośladów na artefaktach Instytut Archeologii
178. 22-AR-S2-WySpAB Wykład specjalizacyjny Rzymianie i Barbarzyńcy Instytut Archeologii
179. 22-AR-S2-n-WSP-PD Wykład specjalizacyjny: Archeologia okresu kolonialnego na obszarze Nowego Świata Instytut Archeologii
180. 22-AR-S1-APoSredn Archeologia Powszechna - Średniowiecze Instytut Archeologii