przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
181. 22-AR-S12-KS-BPAP Konwersatorium specjalistyczne: Budownictwo prekolumbijskie Ameryki Południowej Instytut Archeologii
182. 22-AR-S12-KSPJS Konwersatorium Specjalistyczne: Budownictwo prekolumbijskie Ameryki Północnej i Środkowej Instytut Archeologii
183. 22-AR-S12-KS-BSBES Konwersatorium specjalistyczne: Budownictwo społecznośći barbarzyńskich w Europie Środkowej w późnej starożytności Instytut Archeologii
184. 22-AR-S12-KS-EL Konwersatorium specjalistyczne: Człowiek i środowisko w średniowieczu Instytut Archeologii
185. 22-AR-S2-KoSpPC Konwersatorium Specjalistyczne: Europa Środkowa a strefa Orientu w epoce brązu Instytut Archeologii
186. 22-AR-S1-2-KS-KS Konwersatorium specjalistyczne: Galia za czasów podboju i panowania rzymskiego Instytut Archeologii
187. 22-AR-S1-KSpeRP Konwersatorium Specjalistyczne: Garncarstwo Słowiańszczyzny Zachodniej we wczesnym średniowieczu Instytut Archeologii
188. 22-AR-S12-KSMGnowy Konwersatorium Specjalistyczne: Gospodarka pradziejowa w świetle badań fizykochemicznych Instytut Archeologii
189. 22-AR-S12-KSMGst Konwersatorium Specjalistyczne: Gospodarka pradziejowa w świetle badań fizykochemicznych Instytut Archeologii
190. 22-AR-S12-KS-AWb Konwersatorium specjalistyczne: Gospodarka w naddunajskich prowincjach rzymskich Instytut Archeologii
191. 22-AR-S1-2-KS-TP-HiW Konwersatorium specjalistyczne: Handel i wymiana wśród społeczeństw pradziejowych Instytut Archeologii
192. 22-AR-S1-2-KS-PaMi Konwersatorium specjalistyczne: Identyfikacja monet średniowiecznych i nowożytnych Instytut Archeologii
193. 22-AR-S1-2-KS-EK Konwersatorium specjalistyczne: Ikonografia średniowieczna i nowożytna Instytut Archeologii
194. 22-AR-S2-KSMMas Konwersatorium Specjalistyczne: Krzemieniarstwo After the Stone Age. Późne zespoły kamienne Starego i Nowego Świata Instytut Archeologii
195. 22-AR-S1-2-KS-MZ Konwersatorium specjalistyczne: Kultura materialna prowincji rzymskich Instytut Archeologii
196. 22-AR-S1-2-KS-TP-KS Konwersatorium specjalistyczne: Kultura symboliczna paleolitu i mezolitu Instytut Archeologii
197. 22-AR-S1-2-KS-KW Konwersatorium specjalistyczne: Kultura symboliczna średniowiecza i nowożytności Instytut Archeologii
198. 22-AR-S1-2-KS-APrz Konwersatorium specjalistyczne: Megality i idea megalityczna w neolicie Europy Środkowej Instytut Archeologii
199. 22-AR-S12-KS-BP Konwersatorium specjalistyczne: Mennictwo pomorskie Instytut Archeologii
200. 22-AR-S12-KS-MTBATP Konwersatorium specjalistyczne: Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów - teoria i praktyka Instytut Archeologii
201. 22-AR-S12-DŁ Konwersatorium specjalistyczne: Możliwości poznawcze analiz archeometrycznych i badań eksperymentalnych w studiach nad ceramiką pradziejową i antyczną Instytut Archeologii
202. 22-AR-S12-KS-Nmpa Konwersatorium specjalistyczne: Nieinwazyjne metody prospekcji archeologicznej Instytut Archeologii
203. 22-AR-S2-KSpeBP Konwersatorium Specjalistyczne: Numizmatyka starożytna i okresu wędrówek ludów Instytut Archeologii
204. 22-AR-S1-2-KS-BP Konwersatorium specjalistyczne: Numizmatyka średniowieczna Instytut Archeologii
205. 22-AR-S12-KSBPnowy Konwersatorium Specjalistyczne: Numizmatyka średniowieczna Instytut Archeologii
206. 22-AR-S12-KS-OPSAPS Konwersatorium specjalistyczne: Obrządki pogrzebowe i symbolika Ameryki Południowej i Środkowej - wybrane zagadnienia Instytut Archeologii
207. 22-AR-S1-2-KS-JS-ObP Konwersatorium specjalistyczne: Obrządki pogrzebowe u społeczności prekolumbijskich Instytut Archeologii
208. 22-AR-S1-2-KS-APan Konwersatorium specjalistyczne: Plemiona i wczesne państwa Europy Środkowej (VI-XI w. ) Instytut Archeologii
209. 22-AR-S12-KSAPst Konwersatorium Specjalistyczne: Plemiona i wczesne państwa Europy Środkowej (VI-XIw.) Instytut Archeologii
210. 22-AR-S1-KSpOPa Konwersatorium Specjalistyczne: Plemiona i wczesne państwa wczesnego średniowiecza Europy Środkowej Instytut Archeologii