przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-AR-S2-WS1-PD Wykład specjalizacyjny: Archeologia historyczna XVII-XX w. Instytut Archeologii
32. 22-AR-S12-BPWang Medieval European Coinage Instytut Archeologii
33. 22-AR-S1-01-APOL1 Archeologia powszechna - okres lateński Instytut Archeologii
34. 22-AR-S1-02-WdANS Wprowadzenie do archeologii Nowego Świata Instytut Archeologii
35. 22-AR-S2-01-SeM-MT2L Seminarium magisterskie MTII-L Instytut Archeologii
36. 22-AR-S1-2-MaM-SK Konwersatorium specjalistyczne: Skarby, depozyty, znaleziska gromadne, akumulowane czy może ofiary? Instytut Archeologii
37. 22-AR-S12-KSMM Konwersatorium Specjalistyczne: Wybrane zagadnienia starszej epoki kamienia Starego Świata Instytut Archeologii
38. 22-AR-S1-02-WdAP Wprowadzenie do archeologii Polski Instytut Archeologii
39. 22-AR-S2-WS1-KJ Wykład specjalizacyjny: Śląsk i ziemie ościenne we wczesnym średniowieczu Instytut Archeologii
40. 22-AR-S2-WSIL Wykład specjalizacyjny: Religie w epoce brązu Instytut Archeologii
41. 22-AR-S1-02-GIS-np GIS w archeologii Instytut Archeologii
42. 22-AR-S12-KSTPsm Konwersatorium Specjalistyczne: Śmierć i przemoc w kulturach lowiecko-zbierackich Instytut Archeologii
43. 22-AR-S1-01-APWSr Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze Instytut Archeologii
44. 22-AR-S1-02-Geoarch Geoarcheologia Instytut Archeologii
45. 22-AR-S2-01-SeM2-Z Seminarium magisterskie II-Z Instytut Archeologii
46. 22-AR-S2-WS2-JPABS Wykład specjalizacyjny: Archeologia budownictwa średniowiecznego Instytut Archeologii
47. 22-AR-S12-JSWhisp Arquelogia de la zona Andina Instytut Archeologii
48. 22-AR-S1-SzkBib Szkolenie biblioteczne Instytut Archeologii
49. 22-AR-S1-02-DwA Dokumentacja w archeologii Instytut Archeologii
50. 22-AR-S2-01-SeM2-L Seminarium magisterskie II-L Instytut Archeologii
51. 22-AR-S1-01-CwM Ćwiczenia muzealne Instytut Archeologii
52. 22-AR-S1-2-KS-PD-Num Konwersatorium specjalistyczne: Numizmatyka starożytna i okresu wędrówek ludów Instytut Archeologii
53. 22-AR-S1-02-MiOZ Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
54. 22-AR-S2-WS1-BPNS Wykład specjalizacyjny: Zarys numizmatyki śląskiej Instytut Archeologii
55. 22-AR-S1-01-PSe Proseminarium Instytut Archeologii
56. 22-AR-S1-02-KZA-w Konserwacja zabytków archeologicznych-W Instytut Archeologii
57. 22-AR-S12-KSJSAn Konwersatorium Specjalistyczne: Obrządki pogrzebowe w strefie Andów Północnych Instytut Archeologii
58. 22-AR-S1-01-KZA Konserwacja zabytków archeologicznych Instytut Archeologii
59. 22-AR-S1-2-KSTG-SZP Konwersatorium specjalistyczne: Sztuka pradziejowa - wybrane problemy Instytut Archeologii
60. 22-AR-S1-02-Bioarch Bioarcheologia Instytut Archeologii