przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
31. 22-AR-W1-Geomor Geomorfologia i gleboznawstwo Instytut Archeologii
32. 22-AR-S1-01-GISwA GIS w archeologii Instytut Archeologii
33. 22-AR-S1-HistSt Historia Starożytna Instytut Archeologii
34. 22-AR-S1-HistSredn Historia Średniowiecza Instytut Archeologii
35. 22-AR-W1-HistSredn Historia Średniowiecza Instytut Archeologii
36. 22-AR-S1-HSrednEur Historia średniowiecznej Europy Instytut Archeologii
37. 22-AR-S1-JAE Język angielski Instytut Archeologii
38. 22-AR-S1-JAng Język Angielski Instytut Archeologii
39. 22-AR-S1-JAng2 Język Angielski B2II Instytut Archeologii
40. 22-AR-S1-JLatinaEGZ Język łaciński I egzamin Instytut Archeologii
41. 22-AR-S1-JLatina1 Język łaciński I sem 1 Instytut Archeologii
42. 22-AR-S1-JLatina2 Język łaciński I sem 2 Instytut Archeologii
43. 22-AR-S1-JezNiem Język niemiecki Instytut Archeologii
44. 22-AR-W1-JezObWyb Język obcy do wyboru Instytut Archeologii
45. 22-AR-S1-JezObNow Język obcy nowożytny Instytut Archeologii
46. 22-AR-W1-JezObNow Język obcy nowożytny Instytut Archeologii
47. 22-AR-W1-KlMaAr Klasyfikacja materiałów archeologicznych Instytut Archeologii
48. 22-AR-S1-KlMaA1 Klasyfikacja materiałów archeologicznych 1 Instytut Archeologii
49. 22-AR-S1-KMaA2 Klasyfikacja materiałów archeologicznych 2 Instytut Archeologii
50. 22-AR-W1-KoZaAr Konserwacja zabytków archeologicznych Instytut Archeologii
51. 22-AR-S1-KoZaAr Konserwacja zabytków archeologicznych III Instytut Archeologii
52. 22-AR-S12-KSBKDnowy Konweratorium Specjalistyczne Traseologia w badaniach artefaktów Instytut Archeologii
53. 22-AR-S2-KSpOPa Konwersatoratorium Specjalistyczne Plemiona i pierwsze państwa wczesnego średniowiecza Europy Środkowej Instytut Archeologii
54. 22-AR-S2-KonwSpe Konwersatorium Specjalistyczne Instytut Archeologii
55. 22-AR-S1-KonSpec Konwersatorium Specjalistyczne Instytut Archeologii
56. 22-AR-S1-KoSpJS Konwersatorium Specjalistyczne El Dorado: społeczeństwa prekolumbijskie strefy Andów PN Instytut Archeologii
57. 22-AR-W1-KonSMT Konwersatorium Specjalistyczne Wybrane zagadnienia badań kryminalistycznych Instytut Archeologii
58. 22-AR-S2-KSJPnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia budownictwa. Średniowiecze i wczesna nowożytność Instytut Archeologii
59. 22-AR-S1-KSpMZmudnow Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia europejskich prowincji rzymskich Instytut Archeologii
60. 22-AR-S12-KSMZnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia europejskich prowincji rzymskich Instytut Archeologii