przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
391. 22-AR-S2-WS2-APR Wykład specjalizacyjny: Archeologia prowincji rzymskich Instytut Archeologii
392. 22-AR-S1-2-KS-KW Konwersatorium specjalistyczne: Kultura symboliczna średniowiecza i nowożytności Instytut Archeologii
393. 22-AR-S2-KoSpJS Konwersatorium Specjalistyczne El Dorado: społeczeństwa prekolumbijskie strefy Andów PN Instytut Archeologii
394. 22-AR-S1-2-KS-BKD Konwersatorium specjalistyczne: Pod mikroskopem. Metoda traseologiczna w badaniach artefaktów Instytut Archeologii
395. 22-AR-S1-2-KS-PaMi Konwersatorium specjalistyczne: Identyfikacja monet średniowiecznych i nowożytnych Instytut Archeologii
396. 22-AR-S2-KoSpAP Konwersatorium Specjalistyczne Neolit przez pryzmat rzeczy Instytut Archeologii
397. 22-AR-S2-KS-ZR Konwersatorium specjalistyczne: Złotnictwo rzymskie i barbarzyńskie w pierwszych wiekach naszej ery Instytut Archeologii
398. 22-AR-S1-01-APPiM1 Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
399. 22-AR-S1-KonSTP Konwersatorium Specjalistyczne Symbolizm w schyłkowym paleolicie i mezolicie Instytut Archeologii
400. 22-AR-W1-KonSAW Konwersatorium specjalistyczne Technologia obróbki surowców kamiennych Instytut Archeologii
401. 22-AR-S12-KSTPnow Konwersatorium Specjalistyczne: Bliskie i dalekie- surowce i artefakty z importu w epoce kamienia oraz ich znaczenie gospodarcze i symboliczne Instytut Archeologii
402. 22-AR-S1-01-SeL2 Seminarium licencjackie Instytut Archeologii
403. 22-AR-S12-KSPBW Konwersatorium specjalistyczne: Sztuka społeczności zbieracko-łowieckich obszaru Nowego Świata Instytut Archeologii
404. 22-AR-S1-01-APOWR Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
405. 22-AR-S2-n-WSP-PD1 Wykład specjalizacyjny: Archeologia historyczna XVII-XXw. Instytut Archeologii
406. 22-AR-S2-KonSPR Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia szklarstwa starożytnego i średniowiecznego Instytut Archeologii
407. 22-AR-S2-WySJMB Wykład specjalizacyjny Archeologia epoki kamienia Instytut Archeologii
408. 22-AR-S1-MBW1np Metodyka badań wykopaliskowych I ( ćwiczenia terenowe) Instytut Archeologii
409. 22-AR-S1-BHP Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony ppoż Instytut Archeologii
410. 22-AR-S12-KS-ZCWSR Konwersatorium specjalistyczne: Życie codzienne w świecie rzymskim Instytut Archeologii