przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
61. 22-AR-S1-KonSpMZmud Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia europejskich prowincji rzymskich Instytut Archeologii
62. 22-AR-S1-KonSRP Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia garncarstwa wczesnego średniowiecza Instytut Archeologii
63. 22-AR-S2-KonSRP Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia garncarstwa wczesnego średniowiecza Instytut Archeologii
64. 22-AR-S2-KonSMZm Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia prowincji rzymskich Instytut Archeologii
65. 22-AR-S1-KonSPK Konwersatorium specjalistyczne Archeologia sądowa Instytut Archeologii
66. 22-AR-W1-KonSPK Konwersatorium specjalistyczne Archeologia sądowa Instytut Archeologii
67. 22-AR-S12-KSPKnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia sądowa Instytut Archeologii
68. 22-AR-S1-KonSPC Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia starożytnego Egiptu Instytut Archeologii
69. 22-AR-S2-KonSPC Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia starożytnego Egiptu Instytut Archeologii
70. 22-AR-S1-KSPCnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia starożytnego Egiptu Instytut Archeologii
71. 22-AR-S2-KSPCnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia starożytnego Egiptu Instytut Archeologii
72. 22-AR-S12-KSCHnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia starożytnego Egiptu Instytut Archeologii
73. 22-AR-W1-KonSPR Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia szklarstwa Instytut Archeologii
74. 22-AR-S1-KonSPR Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia szklarstwa starożytnego i średniowiecznego Instytut Archeologii
75. 22-AR-S2-KonSPR Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia szklarstwa starożytnego i średniowiecznego Instytut Archeologii
76. 22-AR-W1-KonSJB Konwersatorium specjalistyczne Archeologia śmierci Instytut Archeologii
77. 22-AR-S2-KonSJB Konwersatorium specjalistyczne Archeologia śmierci Instytut Archeologii
78. 22-AR-S1-KonSJB Konwersatorium specjalistyczne Archeologia śmierci Instytut Archeologii
79. 22-AR-S2-KSABnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia śmierci Instytut Archeologii
80. 22-AR-S1-KoSpJP Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia średniowiecznego budownictwa Instytut Archeologii
81. 22-AR-S2-KoSpJP Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia średniowiecznego budownictwa Instytut Archeologii
82. 22-AR-W1-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
83. 22-AR-S2-KonSpM Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia uzbrojenia - czasy nowożytne Instytut Archeologii
84. 22-AR-S1-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia - średniowiecze Instytut Archeologii
85. 22-AR-S1-KonSML Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia uzbrojenia-czasy nowożytne Instytut Archeologii
86. 22-AR-S2-KSDSnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeometalurgia Instytut Archeologii
87. 22-AR-S12-KSDSnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeometalurgia Instytut Archeologii
88. 22-AR-S12-KSAWnow1 Konwersatorium Specjalistyczne Architektura obronna w średniowieczu Instytut Archeologii
89. 22-AR-S1-KoBKD Konwersatorium Specjalistyczne Biografie artefaktów Instytut Archeologii
90. 22-AR-S2-KoBKD Konwersatorium Specjalistyczne Biografie artefaktów Instytut Archeologii