przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
91. 22-AR-S1-KonSJP Konwersatorium specjalistyczne Budownictwo i architektura w średniowieczu Instytut Archeologii
92. 22-AR-S2-KonSJP Konwersatorium specjalistyczne Budownictwo i architektura w średniowieczu Instytut Archeologii
93. 22-AR-S12-KSKKnow Konwersatorium Specjalistyczne Budownictwo prekolumbijskie strefy Andów Centralnych Instytut Archeologii
94. 22-AR-S2-KoSpJS Konwersatorium Specjalistyczne El Dorado: społeczeństwa prekolumbijskie strefy Andów PN Instytut Archeologii
95. 22-AR-S2-KSpePC Konwersatorium Specjalistyczne Europa Środkowa a strefa Orientu w epoce brązu Instytut Archeologii
96. 22-AR-S1-KoSpPC Konwersatorium Specjalistyczne Europa Środkowa a strefa Orientu w epoce brązu Instytut Archeologii
97. 22-AR-S1-KSpePR Konwersatorium Specjalistyczne Garcarstwo Słowiańszczyzny Zachodniej we wczesnym średniowieczu ( VI-XIII w. ) Instytut Archeologii
98. 22-AR-S2-KSpePR Konwersatorium Specjalistyczne Garncarstwo Słowiańszczyzny Zachodniej we wczesnym średniowieczu Instytut Archeologii
99. 22-AR-S1-KonSAM Konwersatorium Specjalistyczne GIS w archeologii Instytut Archeologii
100. 22-AR-S2-KonSAM Konwersatorium Specjalistyczne GIS w archeologii Instytut Archeologii
101. 22-AR-S2-KSMMnowy Konwersatorium Specjalistyczne Krzemieniarstwo After Stone Age. Instytut Archeologii
102. 22-AR-S1-KonSME Konwersatorium Specjalistyczne Krzemieniarstwo w neolicie i epokach metali Instytut Archeologii
103. 22-AR-S2-KonSME Konwersatorium Specjalistyczne Krzemieniarstwo w neolicie i epokach metali Instytut Archeologii
104. 22-AR-S12-KSMMnow Konwersatorium Specjalistyczne Kultura aszelska w Afryce Instytut Archeologii
105. 22-AR-S2-KonSFB Konwersatorium Specjalistyczne Kultura materialna Słowian Instytut Archeologii
106. 22-AR-S1-KonSFB Konwersatorium Specjalistyczne Kultura materialna Słowian zachodnich we wczesnym średniowieczu Instytut Archeologii
107. 22-AR-S2-KonSKW Konwersatorium Specjalistyczne Kultura materialna średniowiecznej Europy Instytut Archeologii
108. 22-AR-S1-KonSKW Konwersatorium Specjalistyczne Kultura materialna średniowiecznej Europy Instytut Archeologii
109. 22-AR-S1-KoSpAW Konwersatorium Specjalistyczne Łowcy i zbieracze dziś i w przeszłości Instytut Archeologii
110. 22-AR-S2-KoSpAW Konwersatorium Specjalistyczne Łowcy i zbieracze dziś i w przeszłości Instytut Archeologii
111. 22-AR-S2-KonWA Konwersatorium Specjalistyczne Łowcy i zbieracze epoki kamienia Instytut Archeologii
112. 22-AR-S1-KonWA Konwersatorium Specjalistyczne Łowcy i zbieracze epoki kamienia Instytut Archeologii
113. 22-AR-S1-KonSKF Konwersatorium Specjalistyczne Łowcy-zbieracze stref wysokogórskich w Andach Instytut Archeologii
114. 22-AR-S2-KonSKF Konwersatorium Specjalistyczne Łowcy-zbieracze stref wysokogórskich w Andach Instytut Archeologii
115. 22-AR-W1-KonSAP Konwersatorium specjalistyczne Megality i idea megalityczna w neolicie Europy Instytut Archeologii
116. 22-AR-S2-KonSAP Konwersatorium specjalistyczne Megality i idea megalityczna w neolicie Europy Środkowej Instytut Archeologii
117. 22-AR-S2-KSAPnowy Konwersatorium Specjalistyczne Megality i idea megalityczna w neolicie Europy Środkowej Instytut Archeologii
118. 22-AR-S12-KSLukMnow Konwersatorium Specjalistyczne Modele gospodarcze w prekolumbijskiej Ameryce Instytut Archeologii
119. 22-AR-S1-KoSpAP Konwersatorium Specjalistyczne Neolit przez pryzmat rzeczy Instytut Archeologii
120. 22-AR-S2-KoSpAP Konwersatorium Specjalistyczne Neolit przez pryzmat rzeczy Instytut Archeologii