przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-AR-S1-01-AK Archeologia klasyczna Instytut Archeologii
2. 22-AR-S1-01-APEBiOH Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
3. 22-AR-S1-01-APN1 Archeologia powszechna - neolit Instytut Archeologii
4. 22-AR-S1-01-APOL1 Archeologia powszechna - okres lateński Instytut Archeologii
5. 22-AR-S1-01-APOWR1 Archeologia powszechna - okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
6. 22-AR-S1-01-APPSr-N Archeologia powszechna - późne średniowiecze i nowożytność Instytut Archeologii
7. 22-AR-S1-01-APWSr Archeologia powszechna - wczesne średniowiecze Instytut Archeologii
8. 22-AR-S1-01-CwM Ćwiczenia muzealne Instytut Archeologii
9. 22-AR-S1-01-KZA Konserwacja zabytków archeologicznych Instytut Archeologii
10. 22-AR-S1-01-MBZR Metodyka badań zabytków ruchomych Instytut Archeologii
11. 22-AR-S1-01-MPA-Lic Metodyka prospekcji archeologicznej I (WB) Instytut Archeologii
12. 22-AR-S1-01-PSe Proseminarium Instytut Archeologii
13. 22-AR-S1-01-PoNu Podstawy numizmatyki Instytut Archeologii
14. 22-AR-S1-01-SeL1 Seminarium licencjackie Instytut Archeologii
15. 22-AR-S1-02-AF Antropologia fizyczna Instytut Archeologii
16. 22-AR-S1-02-APPiM Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
17. 22-AR-S1-02-ASp Archeologia społeczna Instytut Archeologii
18. 22-AR-S1-02-Bioarch Bioarcheologia Instytut Archeologii
19. 22-AR-S1-02-DwA Dokumentacja w archeologii Instytut Archeologii
20. 22-AR-S1-02-GIS-np GIS w archeologii Instytut Archeologii
21. 22-AR-S1-02-Geoarch Geoarcheologia Instytut Archeologii
22. 22-AR-S1-02-KZA-w Konserwacja zabytków archeologicznych-W Instytut Archeologii
23. 22-AR-S1-02-MBW-L2np Metodyka badań wykopaliskowych II-np Instytut Archeologii
24. 22-AR-S1-02-MBW-Lic1 Metodyka badań wykopaliskowych I Instytut Archeologii
25. 22-AR-S1-02-MiOZ Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
26. 22-AR-S1-02-PIdA Podstawy informatyki dla archeologów Instytut Archeologii
27. 22-AR-S1-02-T Traseologia Instytut Archeologii
28. 22-AR-S1-02-WdA Wstęp do archeologii Instytut Archeologii
29. 22-AR-S1-02-WdANS Wprowadzenie do archeologii Nowego Świata Instytut Archeologii
30. 22-AR-S1-02-WdAP Wprowadzenie do archeologii Polski Instytut Archeologii