przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-AR-S2-n-WSP-JB Wykład specjalizacyjny: Między tradycją a innowacją, Wytwórczość, produkcja i rzemiosło w epoce brązu Instytut Archeologii
2. 22-AR-S1-PSem.np Proseminarium I Instytut Archeologii
3. 22-AR-S2-KoSpTP Konwersatorium Specjalistyczne Życie i śmierć w kulturze symbolicznej paleolitu Instytut Archeologii
4. 22-AR-S2-02-SeM-MT-L Seminarium magisterskie I-MT-L Instytut Archeologii
5. 22-AR-S1-KSpeKK Konwersatorium Specjalistyczne: Śmierć i wiara w życie pozagrobowe w kulturach starożytnego Peru Instytut Archeologii
6. 22-AR-S1-2-KS-MF Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia nieinwazyjna: teoria, metody, praktyka Instytut Archeologii
7. 22-AR-W1-ArPoWp Archeologia powszechna-okres wpływów rzymskich Instytut Archeologii
8. 22-AR-S2-n-WSP-TG Wykład specjalizacyjny: Ekspresja artystyczna ludności w Europie Środkowej w późnej starożytności Instytut Archeologii
9. 22-AR-S1-KSDagLac Konwersatorium Specjalistyczne: Techniki ceramiczne w garncarstwie pradziejowym i starożytnym Instytut Archeologii
10. 22-AR-S2-KonSFB Konwersatorium Specjalistyczne Kultura materialna Słowian Instytut Archeologii
11. 22-AR-S12-KSAWst Konwersatrium Specjalistyczne: Techniki i metody obróbki kamienia- teoria i praktyka Instytut Archeologii
12. 22-AR-W1-APoLat Archeologia Powszechna Okres Lateński Instytut Archeologii
13. 22-AR-W1-KonSPK Konwersatorium specjalistyczne Archeologia sądowa Instytut Archeologii
14. 22-AR-S2-WpArchPol Wprowadzenie do archeologii Polski Instytut Archeologii
15. 22-AR-S12-KS-BP Konwersatorium specjalistyczne: Mennictwo pomorskie Instytut Archeologii
16. 22-AR-S2-KSJPnowy Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia budownictwa. Średniowiecze i wczesna nowożytność Instytut Archeologii
17. 22-AR-S1-WyBad2 Wycieczka Badawcza II Instytut Archeologii
18. 22-AR-S1-KoSpPC Konwersatorium Specjalistyczne Europa Środkowa a strefa Orientu w epoce brązu Instytut Archeologii
19. 22-AR-W1-MuOcZa Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
20. 22-AR-S12-KS-ASW Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia średniowiecznego Wrocławia Instytut Archeologii
21. 22-AR-S1-2-KSJS-WiR Konwersatorium specjalistyczne: Wiara i religia u społeczności prekolumbijskich Instytut Archeologii
22. 22-AR-S1-KlMaA1 Klasyfikacja materiałów archeologicznych 1 Instytut Archeologii
23. 22-AR-S1-01-APPiM1 Archeologia powszechna - paleolit i mezolit Instytut Archeologii
24. 22-AR-S1-2-KS-JuB Konwersatorium specjalistyczne: Archeologia śmierci Instytut Archeologii
25. 22-AR-S2-KonSAM Konwersatorium Specjalistyczne GIS w archeologii Instytut Archeologii
26. 22-AR-S2-n-WSP-KJ Wykład specjalizacyjny: Śląsk i ziemie ościenne we wczesnym średniowieczu Instytut Archeologii
27. 22-AR-S1-APoSredn Archeologia Powszechna - Średniowiecze Instytut Archeologii
28. 22-AR-S1-01-APEBiOH1 Archeologia powszechna - epoka brązu i okres halsztacki Instytut Archeologii
29. 22-AR-S1-EBrHall Archeologia Powszechna - Epoka Brązu i Okres Halsztacki Instytut Archeologii
30. 22-AR-S1-Etnolo Etnologia Instytut Archeologii