przedmioty archiwalne wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Jednostka oferująca
1. 22-KU-S2-KA-Warszta1 Warsztaty Instytut Kulturoznawstwa
2. 22-EC-W-S1-Archeo Archaeology of mountains and highland areas of Europe Instytut Archeologii
3. 22-EC-S1-BTrIBAge Between tradition and innovation.manufacturing, production and craft in the Bronze Age ( Lecture) Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
4. 22-AR-W1-ZrodloznAr Źródłoznawstwo archeologiczne Instytut Archeologii
5. 22-AR-W1-WyBad3 Wycieczka Badawcza III Instytut Archeologii
6. 22-AR-W1-WyBad2 Wycieczka Badawcza II Instytut Archeologii
7. 22-AR-W1-TechInf Technologia Informacyjna Instytut Archeologii
8. 22-AR-W1-Prosem Proseminarium Instytut Archeologii
9. 22-AR-W1-PoNuSt Podstawy numizmatyki starożytnej Instytut Archeologii
10. 22-AR-W1-NumizmSredn Podstawy numizmatyki średniowiecznej Instytut Archeologii
11. 22-AR-W1-MuOcZa Muzealnictwo i ochrona zabytków Instytut Archeologii
12. 22-AR-W1-MeBWy2 Metodyka Badań Wykopaliskowych II Instytut Archeologii
13. 22-AR-W1-KonSTG Konwersatorium specjalistyczne Wybrane problemy budownictwa pradziejowego Instytut Archeologii
14. 22-AR-W1-KonSPR Konwersatorium Specjalistyczne Archeologia szklarstwa Instytut Archeologii
15. 22-AR-W1-KonSPK Konwersatorium specjalistyczne Archeologia sądowa Instytut Archeologii
16. 22-AR-W1-KonSMT Konwersatorium Specjalistyczne Wybrane zagadnienia badań kryminalistycznych Instytut Archeologii
17. 22-AR-W1-KonSMM Konwersatorium Specjalistyczne Prehistoria północno-wschodniej Afryki Instytut Archeologii
18. 22-AR-W1-KonSMD Konwersatorium Specjalistyczne Technologia obróbki surowców kostnych od paleolitu do średniowiecza Instytut Archeologii
19. 22-AR-W1-KonSLM Konwersatorium specjalistyczne Archeologia uzbrojenia Instytut Archeologii
20. 22-AR-W1-KonSKS Konwersatorium Specjalistyczne Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Instytut Archeologii
21. 22-AR-W1-KonSJS Konwersatorium specjalistyczne Sztuka prekolumbijska strefy Andów Instytut Archeologii
22. 22-AR-W1-KonSJB Konwersatorium specjalistyczne Archeologia śmierci Instytut Archeologii
23. 22-AR-W1-KonSAW Konwersatorium specjalistyczne Technologia obróbki surowców kamiennych Instytut Archeologii
24. 22-AR-W1-KonSAP Konwersatorium specjalistyczne Megality i idea megalityczna w neolicie Europy Instytut Archeologii
25. 22-AR-W1-KoZaAr Konserwacja zabytków archeologicznych Instytut Archeologii
26. 22-AR-W1-KlMaAr Klasyfikacja materiałów archeologicznych Instytut Archeologii
27. 22-AR-W1-JezObWyb Język obcy do wyboru Instytut Archeologii
28. 22-AR-W1-JezObNow Język obcy nowożytny Instytut Archeologii
29. 22-AR-W1-HistSredn Historia Średniowiecza Instytut Archeologii
30. 22-AR-W1-Geomor Geomorfologia i gleboznawstwo Instytut Archeologii