muzeum-1

 

Muzeum „DOM ARCHEOLOGÓW” zostało powołane 1 kwietnia 2005 roku, jako jeden z oddziałów Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego siedziba mieści się w budynku Instytutu Archeologii przy ul. Koszarowej 3, bud. 28 we Wrocławiu.

Powstanie muzeum związane było z potrzebami dydaktycznymi oraz troską o zabytki archeologiczne pozyskiwane podczas badań wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii. Porządkowane i inwentaryzowane w muzeum zabytki, jako zbiory archeologiczne są wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu muzealnictwa dla studentów archeologii.

Od samego początku swojej działalności muzeum służy również celom wystawienniczym i popularyzatorskim. Tematyczne wystawy czasowe przygotowywane są zazwyczaj na okoliczność szczególnych wydarzeń organizowanych przez Instytut, jak na przykład konferencje naukowe. W ramach dorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki organizowane są warsztaty interaktywne dla dzieci i młodzieży szerzące wiedzę o archeologii i życiu codziennym w pradziejach i średniowieczu.