Kontakt

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szewska 48, 50-139 Wrocław
tel.: 71 375 2975

e-mail: iar@uwr.edu.pl

Dyrektor Instytutu:

Prof. dr hab. Jerzy Piekalski
pok. 207, ul. Szewska 48
tel.: 71 375 2817
e-mail: Jerzy.Piekalski@uwr.edu.pl

Zastępczyni Dyrektora ds. dydaktyki:

dr hab. Justyna Baron, prof. UWr
ul. Szewska 48, pok. 210, tel. 71 375 2816
ul. Koszarowa 28, pok. 35, tel. 71 375 5187
e-mail: Justyna.Baron@uwr.edu.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Archeologia

dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr
ul. Szewska 48, pok. 207, tel. 71 375 2707
e-mail: miroslaw.masojc@uwr.edu.pl

Sekretariat ds. ogólnych i finansowych:

mgr Karolina Markiewicz
pok. 206, ul. Szewska 48
tel.: 71 375 2975, e-mail: Karolina.Markiewicz@uwr.edu.pl

Sekretariat Dydaktyczny Instytutu Archeologii:

mgr Łukasz Melski
pok. 206, ul. Szewska 48
tel. 71 375 2975, e-mail: Lukasz.Melski@uwr.edu.pl
(sprawy dotyczące studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku archeologia, harmonogramy zajęć dydaktycznych, USOS)

Sekretariat Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury:

mgr Barbara Krukiewicz
pok. 109, ul. Szewska 48
tel. 71 375 2901, e-mail: Barbara.Krukiewicz@uwr.edu.pl
(sprawy dotyczące studiów III stopnia, harmonogramy zajęć dydaktycznych, USOS)

Kolegium Doktorskie Archeologii, Sztuki i Kultury:

dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr
pok. nr 309, ul. Szewska 48
tel.: 71 375 2956, e-mail: Krzysztof.Jaworski@uwr.edu.pl

(dyscypliny naukowe: archeologia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii)

Biblioteka Instytutu Archeologii:

pok. 7, ul. Szewska 48
tel. 71 375 2916, e-mail: biar@uwr.edu.pl

Pracownia Archeometrii i Konserwacji Zabytków Archeologicznych:

dr hab. inż. Beata Miazga, prof. UWr
ul. Koszarowa 3 bud. 28, pok. 32
51-149 Wrocław
tel.: 71 375 5065, fax: 71 375 5246
e-mail: Beata.Miazga@uwr.edu.pl

Dom Archeologów Oddział Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3, budynek 28, 51-149 Wrocław, tel. 71 3755 289 www