wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Burdukiewicz Jan Instytut Archeologii
2. prof. dr hab. Paszkiewicz Borys Instytut Archeologii
3. prof. dr hab. Piekalski Jerzy Instytut Archeologii
4. prof. dr hab. prof. UWr Szykulski Józef Instytut Archeologii
5. dr hab. prof. UWr Baron Justyna Instytut Archeologii
6. dr hab. prof. UWr Błażejewski Artur Instytut Archeologii
7. dr hab. prof. UWr Jaworski Krzysztof Instytut Archeologii
8. dr hab. prof. UWr Masojć Mirosław Instytut Archeologii
9. dr hab. prof. UWr Wiśniewski Andrzej Instytut Archeologii
10. dr hab. Gralak Tomasz Instytut Archeologii
11. dr hab. Marek Lech Instytut Archeologii
12. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
13. dr hab. inż. Miazga Beata Instytut Archeologii
14. dr hab. Płonka Tomasz Instytut Archeologii
15. dr hab. Żmudziński Mateusz Instytut Archeologii
16. dr Bohr Marcin Instytut Archeologii
17. dr Dreczko Ewa Instytut Archeologii
18. dr Dulęba Przemysław Instytut Archeologii
19. dr Duma Paweł Instytut Archeologii
20. dr Furmanek Mirosław Instytut Archeologii
21. dr Kufel-Diakowska Bernadeta Instytut Archeologii
22. dr Lisowska Ewa Instytut Archeologii
23. dr Łaciak Dagmara Instytut Archeologii
24. dr Pankiewicz Aleksandra Instytut Archeologii
25. dr Przybył Agnieszka Instytut Archeologii
26. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
27. mgr Konczewska Magdalena Instytut Archeologii
28. mgr Krukiewicz Barbara Instytut Archeologii
29. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii
30. mgr Lenkow Nicole Instytut Archeologii