Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza

Kierownik: dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UWr

Pracownicy etatowi:

Doktoranci: