2021

application/pdf Uchwała nr 18/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Wanota

application/pdf Uchwała nr 17/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

application/pdf Uchwała nr 16/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Nowaka

application/pdf Uchwała nr 15/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 30 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

application/pdf Uchwała nr 14/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu egzaminów doktorskich

application/pdf Uchwała nr 13/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu egzaminów doktorskich

application/pdf Uchwała nr 12/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz sposobu weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK

application/pdf Uchwała nr 11/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2021 r. sprawie zmiany tytułu rozprawy doktorskiej   

application/pdf Uchwała nr 10/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej

application/pdf Uchwała nr 9/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim

application/pdf Uchwała nr 8/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 5 maja 2021r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

application/pdf Uchwała nr 7/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

application/pdf Uchwała nr 6/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 24.03.2021 r. w sprawie wyznaczenia egzaminatora wchodzącego w skład komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich z filozofii na kadencję 2020/2024

application/pdf Uchwała nr 5/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej

application/pdf Uchwała nr 4/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Archeologia z dnia 27 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim

application/pdf Uchwała nr 3/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim p. Agaty Witkowskiej

application/pdf Uchwała nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim p. Agaty Witkowskiej

application/pdf Uchwała nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej indywidualnych planów badawczych doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersyetu Wrocławskiego