Najczęściej zadawane pytania

Jakie dokumenty mam złożyć?

Potrzebujemy od Ciebie:

 1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z systemu IRK i podpisanego przez kandydata;
 2. Kserokopii świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną;
 3. Kserokopii zaświadczenia o nabytych uprawnieniach zwalniających z postępowania rekrutacyjnego wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez Komisję Rekrutacyjną (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich uprawnionych do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego);
 4. W przypadku kandydatów z maturą międzynarodową 2019  – zaświadczenia ze szkoły o przystąpieniu do matury międzynarodowej i jej wyniku;

Więcej informacji o rekrutacji na studia pierwszego stopnia (m.in. harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty)

Więcej informacji o rekrutacji na studia drugiego stopnia (m.in. harmonogram rekrutacji, wymagane dokumenty)

Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?

Dokumenty przyjmuje Komisja Rekrutacyjna, ale nie muszę one być dostarczone osobiście przez Kandydata na studia;

Jak przygotować się do praktyk w terenie? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje? 

Każdorazowo o sposobie i warunkach prowadzenia praktyk w terenie informuje prowadzący. Dobrze zadbać o ochronę przed ostrym słońcem z jednej strony, z drugiej zaś przed ewentualnym chłodem. Różnorodność prac prowadzonych w trakcie wykopalisk zapewnia zarówno elementy poprawiające kondycje, jak i ćwiczenia zbliżone do technik medytacyjnych…;)

Co daje mi tytuł zawodowego archeologa?

Absolwent archeologii potrafi prowadzić badania powierzchniowe, wykopaliskowe, nieinwazyjne. Potrafi sporządzić kompletną dokumentację rysunkową, fotograficzną, opisową. Jest przeszkolony w zakresie konserwacji i rysowania zabytków. Potrafi projektować wystawy muzealne, prowadzić kwerendy archiwalne. Zna najnowsze techniki informatyczne stosowane w archeologii. Może znaleźć pracę w placówkach muzealnych, instytucjach nauki i kultury, jednostkach prowadzących wymagane prawem ratownicze badania archeologiczne. Już w trakcie studiów dużo jeździ po kraju i świecie (obowiązkowe wycieczki badawcze i badania wykopaliskowe). Po nabyciu doświadczenia może założyć firmę i samodzielnie prowadzić prace wykopaliskowe, np. ratownicze związane z inwestycjami budowlanymi.

Co daje Wam studiowanie archeologii we Wrocławiu?

 • zapewniamy praktyki muzealne i bezpłatne, coroczne praktyki terenowe, w trakcie których zapoznajecie się z różnorodnymi technikami wykopaliskowymi, z archeologią nieinwazyjną, uczestniczycie w eksploracji, wstępnej konserwacji i dokumentacji zabytków;
 • zapewniamy wycieczki badawcze, w trakcie których poznajecie warsztat pracy archeologów z innych ośrodków naukowych i muzealnych w Polsce i za granicą, uzyskujecie dostęp do nie prezentowanych szerokiej publiczności zabytków przechowywanych w magazynach;
 • po ukończeniu studiów dołączacie do elitarnego grona archeologów – zdobywacie zawód, dla wielu pozostający jedynie w sferze marzeń;
 • w trakcie studiów będziecie współpracować z szeregiem specjalistów z różnych dziedzin wspomagających archeologię – petrografami, archeobotanikami, archeozoologami, geologami, antropologami;
 • będziecie mieli możliwość poznania szeregu nowoczesnych metod badawczych, takich jak archeologia lotnicza, technologia LIDAR, dokumentacja wykonywana z użyciem dronów, nieinwazyjne badania z wykorzystaniem georadaru itd…
 • zajęcia w świetnie wyposażonej pracowni archeometrii i konserwacji zabytków;
 • możliwość tworzenia od podstaw wystaw w naszym muzeum - Domu Archeologów;
 • plan zajęć skonstruowany jest w taki sposób, aby móc łączyć studia z pracą;
 • bogato zaopatrzona biblioteka oraz dostępna dla wszystkich pracownia komputerowa;
 • szereg bardzo ciekawych specjalności i możliwość „kopania” w różnych miejscach w Polsce i za granicą (m.in. Peru, Mongolia, Sudan itd.;
 • studia w ramach projektu Most/Erasmus na szeregu uczelni partnerskich w pięknych miastach Polski i Europy;
 • możliwość działania w prężnie rozwijającym się Studenckim Kole Naukowym Archeologów – archeologia eksperymentalna, organizacja prezentacji popularnonaukowych oraz konferencji naukowych i warsztatów z prawdziwego zdarzenia; wyjazdy do zagranicznych muzeów;
 • perspektywa rozwoju naukowego w ramach bezpłatnych studiów doktoranckich;