Realizowane

Zachodnie Sudety w okresie od XIII w. do XX w.


Archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1980


grant Narodowego Instytutu DziedzictwaKierownik projektu: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz


Kierownik projektu: prof. dr hab. Borys Paszkiewicz


Kierownik projektu: dr Ewa Lisowska