Homo erectus na szlaku ku Eurazji. Aglomeracja stratyfikowanych stanowisk tradycji aszelskiej na Pustyni Arabskiej w Sudanie

Dedykowana strona projektu

Masojc-Homo-erectus-na-szlaku-ku-Eurazji

 

Homo erectus on the path to Eurasia. Stratified site's agglomeration of Acheulean tradition in the Arabian Desert in Sudan

Konferencje (prezentacje projektu):

Finansowanie:

Program badań naukowych Narodowego Centrum Nauki, konkurs Opus 10
Nr projektu badawczego 2015/19/B/HS3/03562
Okres realizacji 2016-2019

Kierownik projektu:

Dr hab. Mirosław Masojć, prof. UWr

Opis:

Wędrówka wczesnych hominidów z kontynentu afrykańskiego ku Eurazji stanowi wciąż słabo poznany element badań początków kultury ludzkiej. Szczególnie poza Afryką środkowowschodnią i tak zwanym Wielkim Ryftem Afrykańskim, dobrze zachowane pozostałości związane z przemieszczaniem się grup homo erectus na północ są niezwykle rzadkie. Jedno z takich miejsc zarejestrowano ostatnio w Sudanie.

Celem planowanych badań jest rozpoznanie charakteru osadnictwa grup wczesnych Homo w obrębie nowoodkrytej aglomeracji stratyfikowanych stanowisk kultury aszelskiej w depresji Hudi na Pustyni Arabskiej w Sudanie. Badania nakreślą obraz aktywności hominidów gatunku homo erectus w okresie około 0,8 - 0,3 Ma w enklawie osadniczej położonej na potencjalnym szlaku migracji z Afryki wschodniej ku Bliskiemu Wschodowi i Europie.

Wieloaspektowe badania umożliwią absolutne datowanie osadnictwa, rekonstrukcję środowiska naturalnego oraz kulturowego zarówno bezpośredniej jego okolicy jak i ponadregionalną, a także wpisanie basenu depresji Hudi (plejstoceńskiego paleojeziora) w historię formowania się doliny Nilu. Towarzyszące zabytkom kultury aszelskiej kości zwierzęce, prócz możliwości badania mega fauny plejstoceńskiej, dają również nadzieję na odkrycie szczątków samych hominidów.

Partnerzy w projekcie:

  • Uniwersytet Dwóch Nilów w Chartumie, Sudan
  • National Corporation for Antiquities & Museums (NCAM), Sudan
  • Polska Akademia Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii
  • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
  • Department of Geology, Gyeongsang National University (GNU), Korea Południowa,
  • Geo-Environmental Hazard & Quaternary Geology Research Center, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM), Korea Południowa

Zdjęcia/ryciny: