Mikroanalizy artefaktów wykonanych z twardych surowców odzwierzęcych: wytwarzanie, użytkowanie i znaczenie elementów stroju z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu

Finansowanie:

Program Mobilność Plus MNiSW - IV edycja, 1.11.2015 - 31.10.2016; Uniwersytet Wrocławski/Leiden Universiteit w Holandii

Kierownik projektu:

mgr Kinga Winnicka

Opis:

Korzystając z zaplecza sprzętowego laboratorium w Lejdzie, prowadziłam badania mikroskopowe (ang. microwear and residue analysis) na artefaktach wykonanych z surowców kostnych - elementach stroju i drobnych narzędziach z przełomu epoki kamienia i epok metali (kultura pucharów dzwonowatych, kultura mierzanowicka). Celem było wypracowanie metodyki nieinwazyjnych mikroanaliz tego rodzaju przedmiotów poprzez określenie stanu zachowania, identyfikację surowca oraz rozpoznanie sposobu wykonania i używania/noszenia, a także rozpoznanie znaczenia badanych przedmiotów dla interesujących mnie społeczności. Efektem (na listopad 2016) jest baza danych zawierająca obserwacje mikroskopowe oraz mikrofotografie, a także interpretacje dotyczące jednej grupy artefaktów - igieł, szpil i szydeł. Projekt był prezentowany na konferencjach międzynarodowych, m.in. 41st International Symposium on Archaeometry w Kalamacie, Grecja (Awls, needles, pins in graves: Early Bronze Age bone objects of personal use under the microscope) oraz 11th Meeting of the ICAZ Worked Bone Research Group w Jassy, Rumunia (Epi-Corded Ware objects of personal use made of bone: their materiality and meaning - a project overview). Dodatkowo, analizy mikroskopowe zespołu guzków z kobiecego grobu kultury pucharów dzwonowatych pt. "Analiza archeometryczna tzw. guzków z V-kształtnym otworem: problem identyfikacji surowca i jego znaczenie, technika wykonania i życie użytkowe" zostaną opublikowane w monografii stanowiska Sandomierz przygotowywanej przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie - publikacja planowana na 2017 r.

Wyniki projektu zostaną zawarte w powstającej pracy doktorskiej Early Bronze Age Objects of Personal Use Made of Bone: Their Materiality and Meaning (Uniwersytet Wrocławski, promotor: prof. J.M. Burdukiewicz).

Ryciny:

ślady technologiczne i użytkowe na powierzchni szpil i szydeł kościanych