VI Kongres Mediewistów Polskich

 

Kongresy Mediewistów Polskich stanowią najważniejsze i najliczniejsze spotkania badaczy średniowiecza w Polsce. Inicjatywę ich organizacji wysuwa Stały Komitet Mediewistów Polskich (SKMP), współpracując w realizacji tego zadania z najważniejszymi i najprężniej działającymi ośrodkami akademickimi w kraju, goszczącymi kolejne spotkania: w Toruniu (2002), w Lublinie (2005), w Łodzi (2008), w Poznaniu (2011) i w Rzeszowie (2015). Obecnie czas na Wrocław!

Tematykę poszczególnych sekcji będzie ujęta w trzech zasadniczych obszarach:

I. Średniowieczne fundamenty cywilizacji i kultury europejskiej w kontekście światowym (m.in. strategie badań nad kształtowaniem Europy, znaczenie kontaktów międzykulturowych w tym procesie, wkład epoki warunkujący kształt poszczególnych dziedzin cywilizacji i kultury światowej w kolejnych stuleciach aż do dziś);

II. Obecność wieków średnich w dzisiejszej kulturze i życiu społecznym (m.in. miejsca pamięci, wielkie wydarzenia i rocznice, mediewalizm);

III. Żywotność badań (m.in. rozwój metod badawczych i ich interdyscyplinarność – np. cyfryzacja, LIDAR, zastosowanie genetyki; poszerzanie bazy źródłowej, zwłaszcza archeologicznej).

W programie Kongresu zaplanowane są też spotkania warsztatowe (m.in. archeologiczne, archiwalne i kodykologiczne).

 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie internetowej Kongresu pod adresem http://www.vikmp.pl/