Weekend z Historią

 

 

Program Weekend z Historią 6-7 kwietnia 2018 r.
Instytut Historyczny Uniwersytet Wrocławski ul. Szewska 49.

Piątek 06.04.

Audytorium Instytutu Historycznego
Godzina 10.00 – 12.00
Panel multimedialny: Z orężem przez dzieje.
Jacek Tarociński, II wojna światowa na Pacyfiku: Pearl Harbor i Salvo.
Marta Cękalska, Elity wojskowe epoki napoleońskiej.
Tomasz Bielakowski, Grzegorz Czerniawski, spotkanie z rekonstruktorami - Festung Breslau - dwie sylwetki.
Organizatorzy: Koło Naukowe Historyków Wojskowości UWr
Godzina 12.00 – 13.00
Dr Małgorzata Kowalczyk, Joanna Żubrowa - sierżant w spódnicy. Historia życia niezwykłej kobiety.
Godzina 13.00 – 14.00
Dr Jacek Dębicki, Historia kultury śląskiej (od początku do XXI w.).

Sala 104
Godzina 10.00 – 11.00
Martyna Świerk, Gabriela Gajda, Nie tylko chleb i igrzyska. Życie codzienne w Starożytnym Rzymie.
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności i Średniowiecza.
Godzina 11.00-12.00
Mgr Kamil Frąckiewicz, Za kulisami Kremla - życie osobiste sowieckich przywódców.
Organizatorzy: Doktoranckiego Koła Naukowego Historii XIX i XX wieku im. Adama Galosa.
Godzina 12.00-13.00
Mgr Paweł Szadkowski, Narodziny człowieka niechcianego. Weterani i inwalidzi wojenni we wczesnonowożytnej Hiszpanii, jako nowy problem społeczny.

Sala 138
Godzina 10.00 – 11.00
Mgr Paweł Borowy, Julia Pomian, Uroczystości dworskie na polskich dworach epoki nowożytnej.
Organizatorzy: Doktoranckie Koło Naukowe Nowożytników im. J. Leszczyńskiego i Studenckie Koło Naukowe Nowożytników im. W. Czaplińskiego
Godzina 11.00 – 12.00
dr hab. prof. UWr Joanna Nowosielska-Sobel, Agnieszka Wrzesińska, Grzegorz Dąbrowski, Radosław Wojas, Cytryna w plasterkach i śmietanka w kubku - opowieść o życiu towarzyskim w międzywojennej Polsce.
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Historii XX wieku im. W. Wrzesińskiego
Godzina 12.00 - 13.00
Konrad Kuna, Zarys historii fotografii wojennej podczas II wojny światowej.
Organizatorzy: Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury

Sala 17
Godzina 10.00-11.00
Justyna Szablewska, Stan wojenny w Polsce oczami kobiety na podstawie wspomnień Elżbiety Szczepańskiej.
Organizatorzy: Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Historii Kultury
Godzina 11.00 – 12.00
Wykład poświęcony historii tańca i połączony będzie z warsztatami tańca dawnego zorganizowane przez Zespół Tańca Dawnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Godzina 12.00 – 14.00
Andrzej Charytoniuk, Muzyka na żywo w XX w.
Organizatorzy: Koło Naukowe Amerykanistów „Going West”

 

 

Sobota 07.04.
Spacery edukacyjne - Początek spacerów w holu Instytutu Historycznego ul. Szewska 49.
Godziny 10.00 – 12.00
Wrocławskie (nie)oczywiste oczywistości.
(Zakończenie spaceru: godz. 11:30-12:00, Dworzec Główny PKP)
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Regionalistów i Śląskoznawców,
Godziny 10.30 – 12.00
Historia astronomicznego Wrocławia !!!
(Wejście na Wieżę Matematyczną Uniwersytetu Wrocławskiego 10.35 – 11.25; przejazd do Obserwatorium przy ul. Kopernika 11.25 – 11.50; zwiedzanie Obserwatorium 12.00)
Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Ochrony dziedzictwa kultury.
Godziny godz. 10.00-12.30
Tajemnice Festung Breslau – zwiedzanie Fortu Piechoty nr 6 na Pola-nowicach
(godz. 10.00-11.00 – przejazd z Instytutu Historycznego na Polanowcie [proszę być przygotowanym na podróż MPK z przesiadką!]; 11.00-12.30 – zwiedzanie Fortu nr 6, ul. Polanowicka 9)
Organizator: Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne i Koło Naukowe Historyków Wojskowości UWr

Więcej informacji na: http://www.hist.uni.wroc.pl
https://www.facebook.com/Instytut.Historyczny.UWr