24.10.2017

Badamy i inicjujemy przemiany we współczesnej kulturze, studiujemy historię myślenia o kulturze i dokumentujemy praktyki kulturowe, śledzimy współczesne nurty humanistyczne i po-humanistyczne, rozwijamy teorię kultury i analizujemy procesy globalne...Wykłady on-line