Ogłoszenia dla kandydatów

12:30: zajęcia ze Wstępu do kulturoznawstwa (dr M. Barbaruk), grupa II i IV (razem), s. 204
13:00: zajęcia z Warsztatu naukowego humanisty (dr H. Jaxa-Roźen), grupa IV, s. 201


Harmonogram spotkań organizacyjnych w dn. 3 października 2018.r.
Terminy rejestracji na zajęcia w systemie USOS .