Ogłoszenia dla pracowników

Spotkania ze studentami odbędą się 3.10. 2018:

I rok lic. g. 9.00-10.00, s.208

II lic. g. 9.00-10.00, s. 9

III lic. g. 9.00-10.00, s. 29

I rok mgr. g. 10.15, s. 29


Spotkania ze studentami odbędą się 3.10. 2018:

I rok lic. g. 9.00-10.00, s.208

II lic. g. 9.00-10.00, s. 9

III lic. g. 9.00-10.00, s. 29

I rok mgr. g. 10.15, s. 29

Dodatkowe informacje:...


We wrześniu 2018 biblioteka będzie dostępna dla czytelników według następującego harmonogramu:

Wrzesień

poniedziałek - piątek

9.00 - 16.00 *

sobota - niedziela

nieczynne

* w dniach 17-19 września

nieczynne


Instytut Kulturoznawstwa UWr oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zapraszają na Kongres Polskiego Kulturoznawstwa, który odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2018 roku we Wrocławiu. Celem Kongresu jest refleksja nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze, dyscypliny kulturoznawczej i ośrodków kulturoznawczych w Polsce.


Publikacje w czasopismach naukowych, posiadających i nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).