Ogłoszenia dla pracowników

Instytut Kulturoznawstwa UWr oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zapraszają na Kongres Polskiego Kulturoznawstwa, który odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2018 roku we Wrocławiu. Celem Kongresu jest refleksja nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze, dyscypliny kulturoznawczej i ośrodków kulturoznawczych w Polsce.


Publikacje w czasopismach naukowych, posiadających i nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor, znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).