Ogłoszenia dla studentów

W dniu 18.10.2018 (czwartek), z powodu choroby, nie odbędą się zajęcia i konsultacje prowadzone przez mgr Magdalenę Szewerniak.


W dniu 15.10.2018 odwołuje są zajęcia i konsultacje dr hab. Izoldy Topp-Wójtowicz. Zajęcia te zostaną odrobione w uzgodnionym ze studentami terminie


Zajęcia z LOGIKI odbywać się będą w sali nr 3 przy ul. Szewskiej 50/51.


Harmonogram pracy biblioteki w dniach 8-12.10
W dniach 8-12.10 Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii będzie dostępna dla czytelników według następującego harmonogramu:
Poniedziałek (8.10) 9:00-10:30 i 12:00-17:00
Wtorek (9.10) 11:00-16:00
Środa (10.10) 10:00-16:00
Czwartek (11.10) 9:00-16:00
Piątek (12.10) 9:00-16:00


Decyzją Dyrektora IK, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na 1 roku studiów drugiego stopnia uruchomione zostają dwie specjalności: Kultura i Media oraz Krytyka Artystyczna.


Uprzejmie informujemy, że zebranie z z-cą dyrektora do spraw dydaktycznych ze studentami I roku mgr. , które wybrały specjalność: Kultura i Media odbędzie się 8.10. o godzinie 8.00 w s. 29. Zebranie jest obowiązkowe.


W dniach 1-5.10 Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii będzie dostępna dla czytelników według następującego harmonogramu:
Poniedziałek (1.10) 9:00-17:00
Wtorek (2.10) 9:00-16:00
Środa (3.10) 9:00-13:00
Czwartek (4.10) 9:00-16:00
Piątek (5.10) 11:00-16:00


Poniedziałek (8.10)
10:45-11:45 (GRUPA 1)
Wtorek (9.10)
9:00-10:00 (GRUPA 3)
10:00-11:00 (GRUPA 4)
Środa (10.10)
9:00-10:00 (GRUPA 2)
Miejsce szkolenie: Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii, ul. Szewska 50/51, oficyna, I piętro (tymczasowe wejście przez budynek Instytutu Historycznego, ul. Szewska 49)


W piątek, 5 V, konwersatoria III roku odbędą się w połączonych grupach. Konwersatorium z wiedzy o komunikacji i mediach rozpocznie się o 10:00, a z kultury literackiej - o 11:45.


Zajęcia 8 października (poniedziałek) odbędą się zgodnie z następującym harmonogramem:
9:00-10:30 - Wiedza o sztuce (grupa I, II, III), sala 209
10:45-12:15 - Aksjologia (grupa I, II, III), sala 209


Pierwsze ćwiczenia z wiedzy o filmie odbędą się w połączonych grupach.
1 i 3 grupa: 5 X 12:30-15:30
2 i 4 grupa: 12 X 12:30-15:30


Informujemy, że w roku akademickim 2018/19 na 1 roku studiów drugiego stopnia uruchomione zostaną dwie specjalności: Krytyka Artystyczna oraz Kultura i Media. Zajęcia odbywać się będą zgodnie opublikowanym na naszej stronie www harmonogramem


W czwartek, 4 października, zajęcia z "Wiedzy o religii i duchowości" odbędą się w połączonych grupach (godz.: 10.15 – 12.30, s. 4)


We wtorek, 9 października, w godz. 12.45 - 13.45 w pok. nr 26 z-ca dyrektora IK ds. dydaktycznych - prof. Renata Tańczuk, przyjmować będzie podania dotyczące zamiany przedmiotu opcyjnego oraz wnioski o zgodę na realizację przedmiotu opcyjnego spoza oferty Instytutu Kulturoznawstwa.


Uprzejmie informujemy, iż w czwartek (4.10) nie odbędą się zajęcia z przedmiotów prowadzonych przez dra Piotra Jakuba Fereńskiego w ramach SPECJALNOŚCI na I roku studiów magisterskicje. Zostaną one zrealizowane w późniejszym terminie.


Zebranie organizacyjne w sprawie praktyk zawodowych dla II roku z opiekunem praktyk- Magdaleną Matysek-Imielińską odbędzie się po spotkaniu z opiekunem roku - 3 października, godz. 10.00 , s. 209.


12:30: zajęcia ze Wstępu do kulturoznawstwa (dr M. Barbaruk), grupa II i IV (razem), s. 204
13:00: zajęcia z Warsztatu naukowego humanisty (dr H. Jaxa-Roźen), grupa IV, s. 201


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dziekana WNHiP UWr Nr 7/2018 z dnia 14 maja 2018 r., w przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach na zajęciach, Dziekan może skreślić studenta z listy studentów


Harmonogram spotkań organizacyjnych w dn. 3 października 2018.r.
Terminy rejestracji na zajęcia w systemie USOS .


Czwartkowe konsultacje 27 września z powodu wyjazdu służbowego zostają odwołane. Godziny konsultacji w semestrze zimowym zostaną podaną w pierwszym tygodniu października


Konsultacje 26 IX 2018 zostały przeniesione z godz. 13:00-15:00 na 9:30-11:30.