Ogłoszenia dla studentów

Wyniki ezgzaminu pisemnego Harmonogram części ustnej egzaminu


Konsultacje dr Doroty Koczanowicz zostają przeniesione z 26 czerwca na 6 lipca, godz. 11.30- 13.30. W razie konieczności, istnieje możliwość spotkania 3 lipca, po wcześniejszym ustaleniu mailowym.


Egzamin z historii myśli o kulturze rozpocznie się 21.06.2018 o godz. 8.30 w sali nr 208. Zostanie wtedy przeprowadzony test dla całego roku. Tego samego dnia w sali nr 10 w godz. 10.00–13.00 odbędzie się jego część ustna dla 7 osób, a w godzinach 14.00–19.00 dla osób 10. Następnego dnia egzamin odbywać się będzie w dwóch turach, tzn. od 8.30–13.00 i od 14.00–19.00.


Konsultacje A. Nobisa z 21 VI 2018 (czwartek) przeniesione są na 20 VI 10-12 (środę).


W lipcu i sierpniu 2018 biblioteka będzie dostępna dla czytelników według następującego harmonogramu: ...


Konsultacje dr. Jacka Małczyńskiego w sesji letniej we wtorki w godz. 11.00-12.00 (pokój 7, Szewska 50/51).


Konsultacje dr. Rafała Nahirnego w sesji letniej: ul. Szewska 50/51, sala nr 7; poniedziałki 10:00-11:00.


Konsultacje dr Zamorskiej w w sesji odbędą się dn. 25 VI (poniedziałek) w godzinach 11.15-12.45.


Test zaliczeniowy z wiedzy o filmie (wykład) odbędzie się w czwartek 14 czerwca o godz. 15:00 w sali 208.


Konsultacje dr hab. Izoldy Topp-Wójtowicz w dniu 14.06 odbędą się w godz. 9.30-10.30, pierwsze konsultacje w sesji odbędą się 19.06 w godz. 11.30-12.30.


Z uwagi na wyjazd na konferencję konsultacje dr Doroty Koczanowicz w dniu 12.06.18 zostają odwołane.


W dniu 14.06. zajęcia i konsultacje dr hab. Renaty Tańczuk się nie odbędą. Dodatkowe konsultacje będą miały miejsce 15.06. od g. 10.00 do 13.00.


Godziny konsultacji wyjątkowo zostaną skrócone: zapraszam w godz. 11.15-12.15.


Studenci obecnego ( 2017/2018 ) I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2 + w trzecim semestrze (semestr zimowym 2018/2019 ) http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/wymogi_studia2stopnia2016-2017.pdf proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 04.06.2018 do 18.06.2018 do godz.23.59. Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium. UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.


4 i 11 czerwca poniedziałkowe konsultacje dr. Dawida Junke odbędą się w godzinach 12:25-13:25.


W tym tygodniu konsultacje prof. A. Nobisa odbędą się we wtorek, 5 czerwca w godz. 10.00-12.00 (zamiast czwartku, 7 czerwca).


On Wednesday, 30 May, both lecture and seminar on the Roots/Sources of Theatre are cancelled.


W dniach 31.05 – 03.06.2018 Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii będzie zamknięta.


30.05 (środa) z powodu wyjazdu nie odbędą się konsultacje dr. Jacka Małczyńskiego. Dodatkowe konsultacje odbędą się we wtorek 05.06 (wtorek) w godz. 14.00-15.00.


Dodatkowe SZKOLENIE BIBLIOTECZNE dla studentów Kulturoznawstwa i Muzykologii (studia I i II stopnia) odbędzie się 6 czerwca (środa) o godz. 15:00 w Bibliotece Kulturoznawstwa i Muzykologii.


W dniu 28 V konsultacje dr. Dawida Junke odbędą się w godzinach 12:25-13:25. Wtorkowe konsultacje zostają przesunięte na środę (30 V) i odbędą się w godzinach 12:00-13:00.


W dn. 24 V (czwartek) zajęcia “Perswazyjność i performatywność komunikatu” (I rok mag.) będą podwójne. Odbędą się w godzinach 10.45-12.15, sala 208, Szewska, Instytut Historii Sztuki oraz 12.30-14.00 w sali 209 w budynku na ulicy Kuźniczej. Konsultacje wyjątkowo odbędą się w godz. 10.00-10.45. Pozostałe zajęcia – bez zmian.


W dniu 22.05.2018 nie odbędą się zajęcia i konsultacje prowadzone przez mgr Magdalenę Szewerniak.


21.05.2018

23.05. 2018 (środa) o godz. 18.00 w sali 104 (ul. Szewska 36) odbędzie się 29. LEKCJA SŁUCHANIA, podczas której Pan Tomasz Sielicki wystąpi z prezentacją pt. Piski, zgrzyty, tętent i dzwonki – tramwaje w pejzażu dźwiękowym wrocławskiej ulicy na przełomie XIX i XX wieku.


21.05.2018

Wykład podsumowujący odbędzie się 14.06 w godz. 10.30-12.15. Egzaminy: przedtermin 13.06 test godz. 9-10, od 15 część ustna sesja 20.06 test godz. 9-10, 21,22.06 część ustna


Uprzejmie informujemy, że p. dziekan Przemysław Wiszewski wyraził zgodę na uruchomienie trzech specjalności zgodnie z dokonanymi przez Państwa zapisami. Jednocześnie zastrzegamy, że jeśli w październiku 2018 r. w którejkolwiek z grup liczba osób będzie niższa niż 10, specjalność nie będzie uruchomiona.