Wydarzenia

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach kolejnego semestru Akademii Miejskiej, które odbędzie się 25 października o 18:00 w Barbarze!


"Sztuka jedzenia to temat (dosłownie) smaczny, który książka interpretuje inspirując się całą dzisiejszą humanistyką" Tomasz Kitliński


(…) It is a welcome book that treats a topic such as the performative aspects of Anglo-Saxon monasticism from the point of view of a scholar who comes to the examination from outside of medieval studies (…)


This short guide is addressed to all those eager to learn more about the New Silk Road. The book seeks to reveal the implications and meanings the New Silk Road has for the world we inhabit and for its future.


Autorzy Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 eksplorują (po)wojenne pejzaże dźwiękowe wybranych europejskich miast oraz analizują ich obrazy w tekstach autobiograficznych i sztuce.


This book examines performative practices of the ancient Romans, and provides fresh insights into the contexts of the Roman theater...


Czego pragną drony? Od atrakcji wizualnej do spojrzenia władzy


Instytut Kulturoznawstwa UWr oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze zapraszają na Kongres Polskiego Kulturoznawstwa, który odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2018 roku we Wrocławiu. Celem Kongresu jest refleksja nad kondycją oraz przyszłością nauk o kulturze, dyscypliny kulturoznawczej i ośrodków kulturoznawczych w Polsce.


Proponuję radykalnie poszerzyć i pogłębić studia nad teatrem. Odkrycia w wielu dziedzinach nauki współczesnej, często przełomowe, umożliwiają nowe spojrzenie na człowieka jako performera, tancerza i śpiewaka. Mirosław Kocur


Dla wybierających się na Wschód a także w innych kierunkach pomocny może być „Krótki przewodnik po Nowym Jedwabnym Szlaku” Adama Nobisa – Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2017.


This book presents a new approach to early English theatre by exposing a genuine relationship between monastic performances and theatricality....