Radio jako laboratorium

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa zaprasza na wykład

dr Joanny Wasilewskiej pt. Dziwne obyczaje mgr Patkowskiego i inż. Szlifirskiego, czyli o miejscu Studia Eksperymentalnego w strukturach Polskiego Radia w ramach seminarium: Radio jako laboratorium

Wystąpienie poświęcone będzie organizacji i działalności Studia Eksperymentalnego, ale nacisk położony zostanie przede wszystkim na to, jak owo „laboratorium dźwięków”, postrzegane było przez innych pracowników Polskiego Radia  oraz kadrę kierowniczą Radiokomitetu.  Na podstawie analizy dokumentów archiwalnych z lat 1956 -1964 chciałabym opowiedzieć o wyboistych początkach Studia Eksperymentalnego, o tym w jaki sposób funkcjonowało ono w ściśle zhierarchizowanej strukturze instytucji, w jaki sposób twórcy radzili sobie ze ścisła reglamentacją materiałów takich ja taśm magnetofonowa oraz z postulatem wydajności pracy. Spojrzenie na SEPR z perspektywy instytucji pozwala bowiem spojrzeć świeżym okiem na związanych z nim twórców, bowiem artyści tacy, jak choćby Kotoński, który na skomponowaniem 2,5-minutowego utworu spędził 140 godzin, postrzegane były jako jednostki ekscentryczne a wręcz niebezpieczne. Zatem moje wystąpienie będzie próbą zaglądnięcia „na zaplecze” laboratorium Studia Eksperymentalnego, aby odpowiedzieć na pytanie w jako sposób udało mu się przetrwać.

Wykład odbędzie się w dniu 7. 12. 2017 o g. 16.30 w sali 208 w budynku przy ul. Szewskiej 36.

Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego w Instytucie Kulturoznawstwa zaprasza na wykład

dr hab. Dariusza Brzostka pt. Laboratoria dźwiękowe i dźwięki (z) laboratorium. Na przykładzie Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w ramach seminarium: Radio jako laboratorium

 

W teoretycznej i krytycznej refleksji nad współczesną awangardą muzyczną  – zwłaszcza w jej wymiarze elektronicznym i elektroakustycznym, a więc tym, który rodzi się na styku sztuki i technologii, niezwykłą popularnością cieszy się dyskurs naukowo-technologiczny, ujmujący muzykę w kategoriach techniki, zaś studio dedykowane elektronicznym eksperymentom z dźwiękiem – jako laboratorium. Projekt ten wyrasta ze słynnego szkicu Edgara Varèse’a  „New Instruments and New Music” (1936), postulującego konieczność powołania laboratoriów do badania brzmieniowych właściwości „nowych dźwięków”.
Dyskurs ten jest obecny również w kontekście SEPR, a posługują się nim zarówno sami twórcy i pracownicy studia, jak i historycy oraz muzykolodzy wypowiadający się na jego temat. O laboratoryjnym charakterze studia mówił w  wywiadach Józef Patkowski, natomiast Eugeniusz Rudnik wspominał o „laboratoryjnym brzmieniu” studia. Warto przyjrzeć się uważniej tym praktykom i deklaracjom w kontekście Latourowskiej „etnologii laboratorium”.

Wykład odbędzie się w dniu 8. 12. 2017 o g. 10.00 w sali 9 w budynku przy ul. Szewskiej 50/51.