Lista recenzentów

Paweł Banaś (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

Alicja Kisielewska (Uniwersytet Białostocki, Białystok)

Leszek Koczanowicz (WSPS, Wrocław)

Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Sławomir Magala (Uniwersytet Erazma, Rotterdam)

Jiři Siostrzonek (Uniwersytet Śląski w Opavie)

Jacek Sójka (UAM, Poznań)

Marina Vojtechovskaja (Państwowy Uniwersytet w Tomsku)

David Worthington (The University of the Highlands and Island, Inverness, Scotland)

Anna Zeidler-Janiszewska (WSPS, Warszawa)