Polskie miejsca pamięci

Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności to książka, która powstała przy współudziale pracowników naszego Instytutu.

Polskie badania nad pamięcią zbiorową mają bogatą tradycję i niemałe osiągnięcia, nierzadko prekursorskie, a przy tym ujawniają specyfikę wynikłą z odrębności naszych dziejów oraz tradycji naukowych. Książka Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności wyrasta z tych tradycji, ale sięga też do inspiracji zaczerpniętych z dorobku współczesnych europejskich badań nad miejscami pamięci.

Zamierzeniem autorów było wskazanie kilkunastu polskich miejsc pamięci, które odgrywają szczególnie istotną rolę w konstruowaniu naszych wyobrażeń o narodowej przeszłości, i które znalazły szczególnie szeroki oddźwięk w dziełach składających się na nasze dziedzictwo kulturowe

Książka jest do nabycia w Narodowym Centrum Kultury.

PMP01 (Custom)

PMP02 (Custom)

PMP03 (Custom)

PMP04 (Custom)