Monografie kulturoznawcze

Piotr Jakub Fereński
O pochodzeniu idei. Relatywizm w amerykańskiej antropologii kulturowej

O pochodzeniu (Custom)

Książka Piotra Jakuba Fereńskiego sytuuje się na przecięciu kilku dyscyplin: antropologii kulturowej, historiografii i socjologii wiedzy. Może najbliżej jej do dziedziny gatunkowo „nieczystej”, określanej zwyczajowo jako historia idei. Autor nie tylko bowiem referuje podstawowe założenia relatywizmu kulturowego w amerykańskim wydaniu, ale stara się przede wszystkim jak najwszechstronniej zrekonstruować źródła intelektualne, kulturowe, historyczne i biograficzne pojawienia się na scenie dwudziestowiecznej antropologii kulturowej relatywistycznej propozycji Franza Boasa, jej rozprzestrzenienia się na gruncie amerykańskim i nie tylko. Książka ta pokazuje dobitnie, że idee nie spadają z nieba, ale że mają one początki w jak najbardziej ziemskich przesłankach…
Dr hab. Dariusz Czaja

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012

 

Rafał Nahirny
Losy naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość

losy (Custom)

Problematyka podjęta przez Rafała Nahirnego lokuje się na pograniczu antropologii kulturowej i historii, przy czym w obydwu tych dyscyplinach poszukuje Autor odpowiedzi na pytanie o cele poznawcze, potrzeby i możliwości badania jednostki, pojedynczego podmiotu ludzkiego, a pytanie to odnosi do badań historycznych i antropologicznych po to, by na gruncie tych dyscyplin szukać inspiracji do refleksji kulturoznawczej, w której relacja miedzy jednostką a kulturą stanowi jedno z kluczowych zagadnień. Wydobycie na jaw złożoności problematyki i jej „nieprzejrzystości” nie musi owocować wywodem niespójnym, mętnym i zawiłym. Pod tym względem praca Nahirnego może uchodzić za wzorcową. Logicznie i przejrzyście skonstruowana, konsekwentnie prowadzi czytelnika według nakreślonego planu; napisana językiem żywym i obrazowym, a przy tym starannym i precyzyjnym, stanowi atrakcyjną lekturę. Opisując mikrohistorie, sama w sobie jest rodzajem mikroopowieści o wcale barwnej i żywej fabule.
dr hab. Stefan Bednarek, prof. UWr.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012

 

ars (Custom)

Renata Tańczuk
Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej.

Kolekcjoner wartościuje otaczający go świat obiektów materialnych. To właśnie między innymi za sprawą jego aktywności rzeczy uznawane za śmieci lub zwykłe narzędzia zyskują wartościowość, przekształcane są w cenione dobra kulturalne i przedmioty oglądu. Moglibyśmy nawet powiedzieć, choć oczywiście byłoby to stwierdzenie metaforyczne, że kolekcjoner zbiera nie tylko rzeczy, ale również wartości, które zostają w nie wpisane, z nimi skorelowane. Jego zachowanie jest wyrazem aksjocentrycznej postawy, która w świecie rzeczy odnajduje korelaty wartości. Kolekcjonerstwo to par excellence aktywność kulturalna.

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011