wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
8. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
9. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
10. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
11. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
12. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
13. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
14. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
15. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
16. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
17. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
18. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
19. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
20. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
21. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
22. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
23. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
24. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
25. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
26. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
27. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
28. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
29. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
30. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa