wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
8. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
9. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
10. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
11. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
19. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Instytut Muzykologii
20. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
21. mgr Kowalska Jolanta Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
22. mgr Szarejko Wioletta Instytut Kulturoznawstwa
23. Dancewicz-Pawlik Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
24. Iwanicka Agnieszka Instytut Kulturoznawstwa
25. Sieracka Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
26. Zontek Robert Instytut Kulturoznawstwa