wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
8. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
9. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
10. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
11. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
19. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
20. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
21. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
22. mgr Szarejko Wioletta Instytut Kulturoznawstwa
23. Iwanicka Agnieszka Instytut Kulturoznawstwa
24. Zontek Robert Instytut Kulturoznawstwa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych