wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
8. dr hab. Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
9. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
10. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
11. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
19. mgr Gul Joanna Instytut Kulturoznawstwa
20. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
21. mgr Szarejko Wioletta Instytut Kulturoznawstwa
22. Iwanicka Agnieszka Instytut Kulturoznawstwa
23. Zontek Robert Instytut Kulturoznawstwa