wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
1. prof. dr hab. Kocur Mirosław Instytut Kulturoznawstwa
2. dr hab. prof. nadzw. UWr Nobis Adam Instytut Kulturoznawstwa
3. dr hab. prof. nadzw. UWr Tańczuk Renata Instytut Kulturoznawstwa
4. dr hab. prof. nadzw. UWr Wolska Dorota Instytut Kulturoznawstwa
5. dr hab. Schindler Jacek Instytut Kulturoznawstwa
6. dr hab. Szczepański Tadeusz Instytut Kulturoznawstwa
7. dr hab. Topp-Wójtowicz Izolda Instytut Kulturoznawstwa
8. dr Barbaruk Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
9. dr Fereński Piotr Instytut Kulturoznawstwa
10. dr Jaxa-Rożen Hanna Instytut Kulturoznawstwa
11. dr Junke Dawid Instytut Kulturoznawstwa
12. dr Koczanowicz Dorota Instytut Kulturoznawstwa
13. dr Kofin Ewa Instytut Kulturoznawstwa
14. dr Kozubek Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
15. dr Łukasiewicz Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
16. dr Małczyński Jacek Instytut Kulturoznawstwa
17. dr Matysek-Imielińska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
18. dr Nahirny Rafał Instytut Kulturoznawstwa
19. dr Stabrowski Marcin Instytut Kulturoznawstwa
20. dr Zamorska Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
21. mgr Janowiak-Janik Monika Instytut Kulturoznawstwa
22. mgr Kowalska Jolanta Instytut Kulturoznawstwa
23. mgr Szarejko Wioletta Instytut Kulturoznawstwa
24. Bednarska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
25. Bogdanowicz Anna Instytut Kulturoznawstwa
26. Bujalska Aleksandra Instytut Kulturoznawstwa
27. Dancewicz-Pawlik Małgorzata Instytut Kulturoznawstwa
28. Dix Krzysztof Instytut Kulturoznawstwa
29. Iwanicka Agnieszka Instytut Kulturoznawstwa
30. Iżykowska Agata Instytut Kulturoznawstwa