wyszukiwanie/filtrowanie
Lp. Tytuł/Stopień naukowy Nazwisko i imię Zatrudniony w
31. Janikowska Agata Instytut Kulturoznawstwa
32. Jewtuch Katarzyna Instytut Kulturoznawstwa
33. Kamińska Krystyna Instytut Kulturoznawstwa
34. Krasuń Zygmunt Instytut Kulturoznawstwa
35. Michno Adrianna Instytut Kulturoznawstwa
36. Panciuchin Joanna Instytut Kulturoznawstwa
37. Płaza Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
38. Rozwadowski Łukasz Instytut Kulturoznawstwa
39. Sieracka Joanna Instytut Kulturoznawstwa
40. Szewerniak Magdalena Instytut Kulturoznawstwa
41. Wiącek Katarzyna Instytut Kulturoznawstwa
42. Witek Michał Instytut Kulturoznawstwa
43. Zontek Robert Instytut Kulturoznawstwa