Pracownia Badań nad Światem Przeżywanym

23.04.2018r. w sali nr 210a przy ul. Kuźniczej we Wrocławiu. o godzinie 14.00 w ramach Pracowni Badań nad Światem Przeżywanym odbędzie się wykład prof Agnieszki Nogal (UW) "Braterstwo, solidarność, przyjaźń jako więzi polityczne"

Dr hab. Agnieszka Nogal, prof. UW 

Absolwetnka filozofi (w Instytucie Filozofii UW,1994) oraz prawa (na Wydziale Prawa i Administracji UW, 2007). W 1998 roku obroniła doktorat napisany pod kierunkiem prof. Stanisława Czerniaka w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN na temat relacji pomiędzy aksjologią a polityką w pismach Henryka Elzenberga. Habilitację uzyskała na podstawie rozprawy „Ponad prawem narodowym. Konstytucyjne idee Europy” (ISP PAN, Warszawa 2009). W latach 1994 – 2013 związana z kierowanym przez prof. Stanisława Filipowicza Zakładem Filozofii Polityki w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Od 1999 roku pracuje w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2017 jest jego kierownikiem. Jest laureatką stypendium zagranicznego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2002–2003)oraz wielu grantów, m.in. European Research Council: Democratic Secrecy. A Philosophical Study of the Role of Secrecy in Democratic Politics. Współzałożycielka i członek redakcji pisma Civitas. Studia z filozofii polityki. W pracy naukowej zajmuje się filozofią polityki. Jej prace koncentrują się na problemach związanych z konstytucjonalizmem, prawami obywatelskimi, sferą publiczną (w ujęciu Jurgena Habermasa)oraz na przyjaźni obywatelskiej.