Studia II stopnia niestacjonarne

  • Seminaria magisterskie
    • prof. dr hab. Mirosław Kocur (seminarium: teatr i performanse kulturowe) – sylabus
    • dr hab. Adam Nobis, prof. UWr (seminarium: studia globalne) – sylabus
    • dr hab. Renata Tańczuk (seminarium: studia nad rzeczami i antropologia zmysłów)
    • dr hab. Dorota Wolska

1 MGR - WYBÓR SPECJALNOŚĆI - formularz (pdf)

1 MGR - WYBÓR SPECJALNOŚĆI - formularz (docx)