Konsultacje

Prof. zw. dr hab. Mirosław Kocur
Dyrektor Instytutu

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr
Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Magdalena Barbaruk

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr Piotr Jakub Fereński

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr Hanna Jaxa-Rożen

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr Dawid Junke

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Dorota Koczanowicz

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr Małgorzata Kozubek

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Krzysztof Łukasiewicz

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr Jacek Małczyński

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Rafał Nahirny

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Adam Nobis, prof. UWr

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Jacek Schindler

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr Marcin Stabrowski

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr hab. Dorota Wolska, prof. UWr

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS

 

Dr Magdalena Zamorska

Aktualne informacje o terminach konsultacji - profil USOS