Ogłoszenia

Teczki kandydatów można składać w sekretariacie do 3 marca lub bezpośrednio u koordynatorki programu dr hab. Doroty Koczanowicz na dyżurze 3 marca w godz. 10.00-11.00, p. 30. Wszystkie informacje o procedurze można znaleźć w zakładce "Studia" → "Erasmus i inne wyjazdy" → "Erasmus Plus w Instytucie Kulturoznawstwa".


Od 27 lutego do 5 marca (włącznie) odwołane są zajęcia i konsultacje dr Małgorzaty Kozubek.


Uprzejmie proszę, by osoby, które zaliczyły praktyki w późniejszym terminie przyniosły dokumenty jutro, w czwartek w godzinach 11.00 - 11.45. do pokolju 210 A lub zostawiły rano na portierni na ul. Kuźniczej wraz w podaniem adresu mailowego do korespondencji. Czekam na Państwa do 11.45. - dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska


Najbliższe zajęcia z Kultury Muzycznej (27 II) nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.


Konsultacje dr hab. Renaty Tańczuk w dniu 24.02. odbędą się wyjątkowo w godz.: 13.00-14.00.


Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja na wizyty studyjne w ramach programu Power dla studentów II roku lic. oraz I roku mgr. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała pozytywnie wszystkie zgłoszenia.


Dodatkowe konsultacje dr hab. R. Tańczuk odbędą się we czwartek 20.02. o g. 12.00-13.00.


Pierwsze zajęcia z Metodologii badań kulturoznawczych odbędą się 2-go marca. Pierwsze zajęcia z Teorii kultury odbędą się 5-go marca.


W dziale Harmonogramy zostały opublikowane plany zajęć na semestr letni 2019/2020. W harmonogramach mogą zostać wprowadzone zmiany.


Drugi termin egzaminu ze sztuk wizualnych: 17.02.20, godz. 12.00, sala 9.


Do 18.02 trwa dodatkowa rekrutacja na wizyty studyjne w ramach programu POWER dla studentów I i II roku studiów magisterskich. Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt e-mail: jacek.malczynski@uwr.edu.pl.


Ustny egzamin poprawkowy z Wiedzy o sztuce odbędzie się 19 lutego od godz. 9.00 w pokoju nr 10.


10.02.2020

W semestrze letnim uczestnicy zajęć opcyjnych prowadzonych przez mgr A. Maronia będą uczestniczyli w zajęciach dr M. Barbaruk. Temat przedmiotu opcyjnego pt. "Literacki tra-wers: literatura w działaniu" dostępny jest na stronie internetowej w zakładce przedmioty opcyjne. Przypominamy, że uczestnicy zajęć opcyjnych prowadzonych przez dr H. Jaxę-Rożen kontynuują je w semestrze letnim.


Dodatkowa rekrutacja na wizyty studyjne w ramach programu POWER dla studentów I roku studiów magisterskich odbędzie się we wtorek (11.02) w godz. 10.30-11.30 w pokoju 7.


Dodatkowa rekrutacja na wizyty studyjne w ramach programu POWER dla studentów II roku studiów licencjackich odbędzie się we wtorek (11.02) w godz. 10.30-11.30 w pokoju 7.


Egzamin poprawkowy ze Wstępu do kulturoznawstwa odbędzie się 18.02. o g. 9.30 w s. 29.


Dodatkowe konsultacje dr hab. Renaty Tańczuk odbędą się 7.02.2020 o g. 9.00-10.00. W dniach 10.02 i 11.02 konsultacje nie odbędą się.


Dodatkowa rekrutacja na wizyty studyjne w ramach programu POWER dla studentów 1 roku mgr. odbędzie się w piątek (07.02)w godz. 9.00-10.00 w pokoju 26.


Egzamin ze wstępu do kulturoznawstwa odbędzie się 5.02.2020 o godz. 10.00 w s. 208.


W tygodniu zamykającym semestr zimowy zostaną zorganizowane dodatkowe konsultacje dr. Dawida Junkego. Odbędą się one: poniedziałek (3 II) - 12:30-13:30; wtorek (4 II) - 16:00-18:30. Zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek konsultacje będą miały miejsce w sali 208 (Szewska 36).


Rekrutacja na wizyty studyjne w ramach programu POWER dla studentów II roku studiów licencjackich odbędzie się 4.02 (wtorek) w godz. 11.15-12.15 w pokoju 7. Rekrutacja polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.


Dodatkowe konsultacje w piątek, 31 .01.2020 godz. 10.00 - 11.00.


Spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdów na wizyty studyjne w ramach programu POWER dla studentów II roku lic. odbędzie się 30.01 o godz. 13.15 (sala 9).


Rekrutacja na wizyty studyjne w ramach programu Power dla studentów I roku studiów magisterskich odbędzie się 5.02 o g. 15.00 w s. 23. Wszystkich zainteresowanych prosimy o niezawodne przybycie.


Dyrektor ds. dydaktycznych, dr hab. Renata Tańczuk zaprasza uczestników kursu: Kultura i ekologia dźwięku w ramach programu Power na obowiązkowe spotkanie, które odbędzie się dnia 3.02. 2020 o godz. 9.45 w s. 24. Prosimy o niezawodne przybycie!


Ostatnie zajęcia i konsultacje Magdaleny Matysek-Imielińskiej odbędą się: w poniedziałek: 11.45 - 12.45 - konsultacje 12.45 -14.15 Kultura w działaniu; we wtorek: 10.00 - 10.45 konsultacje 10.45 - 12.15 Kultura w działaniu. Podczas zajęć studenci uzyskają zaliczenia. Obecność obowiązkowa.


28.01 dyżur oraz zajęcia z dr M. Stabrowskim nie odbędą się. Szczegółowe informacje w sprawie zaliczeń zostały przesłane za pośrednictwem USOS-a.


W poniedziałek 27 stycznia odwołuje się zajęcia i konsultacje dr hab. Jacka Schindlera z powodu choroby.


O książce Doroty Koczanowicz rozmawiać będą, oprócz autorki, Tomasz Kitliński i Paweł Leszkowicz. Spotkanie poprowadzi Karolina Jaklewicz.

Wydarzeniem specjalnym będzie pokaz filmu Anny Królikiewicz „Stół”.

Termin: 11 grudnia 2018, godz. 18.00

Miejsce: Studio BWA, ul. Ruska 46a/301