Ogłoszenia

W związku ze szczepieniami przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów w dn. 28.02 (niedziela), 02.03 (wtorek), 05.03 (piątek) oraz 06.03 (sobota) w Uniwersytecie Wrocławskim zostają ogłoszone dni rektorskie.


Zajęcia z przedsiębiorczości dla studentów 3 roku studiów licencjackich i 2 roku studiów magisterskich będą się odbywać na platformie Teams, we wspólnych zespołach dla dwóch kierunków (kulturoznawstwo oraz etnologia i antropologia kulturowa). Poniżej znajdują się odnośniki do zespołów, kody potrzebne do dołączenia zostały przesłane na indywidualne skrzynki studentów.


Do osób, które dostarczyły w wymaganym terminie dokumenty na rekrutację w ramach programu Erasmus+, wysłane zostały wiadomości e-mail z godziną rozmowy kwalifikacyjnej. Prosimy o sprawdzenie skrzynek pocztowych.


Pierwsze zajęcia proseminaryjne z Metodologii badań kultury na II roku lic. odbędą się w dn. 05.03.2021 r.


W środę (17.02) Biblioteka będzie czynna wyjątkowo do godz. 15:00, w czwartek (18.02) w godz. 10:00-13:00.


W dziale STUDIA - HARMONOGRAMY opublikowany został plan zajęć na semestr letni 2020/2021. W harmonogramach mogą zostać wprowadzone jeszcze zmiany. Przed rozpoczęciem semestru prosimy o sprawdzenie aktualnej wersji planu. Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się w środę, 24.02.


Centrum Sztuki WRO oferuje program spotkań, warsztatów i wykładów dla wolontariuszy Biennale WRO 2021. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://wrocenter.pl/pl/przewody-sztuki/


Do 19.02 w systemie USOS wypełniać można ankiety ewaluacyjne oceniające zajęcia dydaktyczne w sem. zimowym 2020/2021.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty wolontariatu w ramach projektu Miejsca Pamięci i Zapominania. [czytaj dalej]


Do dn. 26.02.2021 r. trwa dodatkowa rekrutacja na staże we wrocławskich instytucjach kultury dla studentów III roku lic. Studenci realizują staże w wymiarze 120h (20h tygodniowo przez 6 tygodni) płatne 18.50 zł. brutto za godzinę. Terminy odbywania stażu zostaną ustalone indywidualnie między studentami a instytucjami. Staże powinny zostać zrealizowane do końca semestru letniego 2020/2021. Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny wypełnić dostępny na stronie STUDIA - POWER - STAŻE formularz zgłoszeniowy. Pole średnia ocen proszę zostawić niewypełnione. Do formularza należy dołączyć list motywacyjny uzasadniający chęć podjęcia stażu. W ofercie pozostało 1 miejsce na stanowisku animator projektów artystycznych i edukacyjnych w Centrum Technologii Audiowizualnych. Formularze wraz z listem motywacyjnym należy zostawić w foliowej koszulce z dołączoną karteczką "POWER-STAŻE" w skrzynce podawczej przy portierni na ul. Szewskiej 50/51 do 26.02.2020 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 03.03.2021 r. Wszelkich informacji na temat programu udziela koordynator dr Jacek Małczyński.


W dniach 18.01-21.02.2021 Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.


Studenci I roku lic. i mgr otrzymali na e-maile w domenie uniwersyteckiej uwr.edu.pl link i klucz do szkolenia bibliotecznego online. Szkolenie jest obowiązkowe. Jest zakończone testem, który należy zaliczyć, aby uzyskać wpis ze szkolenia w systemie USOS. Zachęcamy do przejścia szkolenia online jak najszybciej - da to Państwu praktyczną wiedzę, jak korzystać z zasobów naszej biblioteki oraz Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym także źródeł elektronicznych. Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał linku do szkolenia, proszę zgłosić to na adres email biblioteki: bibl.kult.muz@uwr.edu.pl