Ogłoszenia

27.03 (środa) odwołane zostają odwołane zajęcia dr Krystyny Kamińskiej.


26.03 (wtorek) zajęcia prof. Izoldy Topp zostają odwołane.


Konsultacje dr Doroty Koczanowicz, wyjątkowo zamiast w czwartek, odbędą się w piątek 29 marca, 13.00-14.00


Konsultacje dr Barbaruk w dniu 20.03 zostają odwołane.


Konsultacje dr Hanny Jaxy-Rożen w dniu 20.03.2019 są odwołane.


19.03 (wtorek) o godz. 16.15 w s. 23 odbędzie się spotkanie podsumowujące wizytę studyjną w Krakowie dla studentów studiów licencjackich.


Z uwagi na wyjazd służbowy, konsultacje dr Doroty Koczanowicz w czwartek 14 marca zostają odwołane.


Zajęcia Rynek kultury z dr Krystyną Kamińską w środę 13.03 są odwołane.


Osoby biorące udział w programie POWER we wtorek 12.03 o godz. 11.30 obowiązkowo proszone są o zgłoszenie się do pokoju 26 w celu podpisania porozumienia.


Osoby biorące udział w programie POWER w poniedziałek 11.03 o godz. 14.00 obowiązkowo proszone są o zgłoszenie się do pokoju 26 w celu podpisania porozumienia.


Dnia 6.03 nie odbędą się zajęcia i konsultacje prowadzone przez mgr Magdalenę Szewerniak. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.


Dnia 5.03 zajęcia z przedmiotu "Pornografia współczesna" prowadzone przez mgr Katarzynę Jewtuch nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.


Zajęcia i konsultacje prowadzone przez prof. Izoldę Topp w dniu 5 III zostały odwołane.


Zajęcia Idee humanistyki współczesnej dla I roku mgr w dniu 04.03 zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym ze studentami terminie.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niewielką korektą harmonogramu piątkowych zajęć.


Konsultacje dr. hab. Rafała Nahirnego z dnia 4.03 wyjątkowo odbędą się we wtorek (5.03) w godzinach 15:30-16:30.


W dniu 28.02. konsultacje dr hab. Renaty Tańczuk odbędą się w godz. 12.00-13.00.


Lista osób z III roku lic. zakwalifikowanych do udziału w programie POWER oraz lista rezerwowa.


Uwaga! Jutrzejszy, tzn. 27.02.2019, wykład i seminarium magisterskie dra Krzysztofa Łukasiewicza odbędą się w innym terminie.


O książce Doroty Koczanowicz rozmawiać będą, oprócz autorki, Tomasz Kitliński i Paweł Leszkowicz. Spotkanie poprowadzi Karolina Jaklewicz.

Wydarzeniem specjalnym będzie pokaz filmu Anny Królikiewicz „Stół”.

Termin: 11 grudnia 2018, godz. 18.00

Miejsce: Studio BWA, ul. Ruska 46a/301