Nabór do Zespołu Teatralnego

Zaprasza do wzięcia udziału w powstającym ZESPOLE TEATRALNYM pod opieką reżyserską mgr. Piotra Hildta.

1. Osoby o aspiracjach aktorskich zapraszamy na casting z przygotowanym tekstem scenicznym (opanowanym pamięciowo tak jak na egzaminy wstępne do szkół teatralnych), który odbędzie się dnia 13 grudnia 2019 (pt.) o godz. 16.30 w budynku IK przy ul. Kuźniczej 49 A (sala 209). Krótkie zgłoszenia z podaniem nazwiska przyjmujemy pod adresem piotr.hildt@uwr.edu.pl do dnia 10 grudnia 2019.

2. Osoby chcące włączyć się w działalność Zespołu Teatralnego w charakterze innymi niż aktorski, prosimy o nadsyłanie CV z zaznaczeniem swojej specjalności pod adres piotr.hildt@uwr.edu.pl do dnia 10 grudnia 2019 oraz zapraszamy na rozmowę dnia 13 grudnia 2019 o godz. 17.30 w budynku IK przy ul. Kuźniczej 49 A (sala 209).

O wynikach naborów będziemy informować przed Świętami Bożego Narodzenia. Rozpoczęcie prób do pierwszego spektaklu zaplanowane jest na połowę stycznia – próby teatralne będą odbywać się w przestrzeniach Instytutu Kulturoznawstwa, niedaleko rynku Wrocławia.