Praktyki zawodowe - przedłużenie terminu zaliczenia

Uprzejmie proszę, by osoby, które zaliczyły praktyki w późniejszym terminie przyniosły dokumenty jutro, w czwartek w godzinach 11.00 - 11.45. do pokolju 210 A lub zostawiły rano na portierni na ul. Kuźniczej wraz w podaniem adresu mailowego do korespondencji.

Czekam na Państwa do 11.45. - dr hab. Magdalena Matysek-Imielińska