Zajęcia opcyjne

W semestrze letnim uczestnicy zajęć opcyjnych prowadzonych przez mgr A. Maronia będą uczestniczyli w zajęciach dr M. Barbaruk. Temat przedmiotu opcyjnego pt. "Literacki tra-wers: literatura w działaniu" dostępny jest na stronie internetowej w zakładce przedmioty opcyjne. Przypominamy, że uczestnicy zajęć opcyjnych prowadzonych przez dr H. Jaxę-Rożen kontynuują je w semestrze letnim.