Organizacja roku akademickiego

SEMESTR ZIMOWY (01.10.2021-27.02.2022)

Uroczysta inauguracja: 01.10.2021 r.

Okres zajęć dydaktycznych - 06.10.2021 r. – 07.02.2022 r.

* w środę (05.01.2022) przeprowadzone zostaną zajęcia czwartkowe

Dni rektorskie:

- 04-05.11.2021 r. (dni adaptacyjne)
- 02.11.2021 r.
- 12.11.2021 r.
- 15.11.2021 r. (Święto Uniwersytetu)

Przerwa świąteczna - 22.12.2021 r. – 02.01.2022 r.

Sesja egzaminacyjna - 08.02.2022 r. – 20.02.2022 r.

Sesja poprawkowa - 21.02.2022 r. – 27.02.2022 r.

 

SEMESTR LETNI (28.02.2022-30.09.2022)

Okres zajęć dydaktycznych - 28.02.2022 r. – 26.06.2022 r.

Dni rektorskie:
- 02.05.2021 r.
- 12.05.2021 r. (Juwenalia)
- 15.06.2021 r.
- 17.06.2021 r.

Przerwa świąteczna - 15.04.2022 r. - 20.04.2022 r.

Sesja egzaminacyjna - 27.06.2022 r. – 10.07.2022 r.

Sesja poprawkowa - 01.09.2022 r. – 12.09.2021 r.