Staże

ZPU2

Regulamin staży:

Załączniki do regulaminu (program, formularz etc.)

Oferta:

 REKRUTACJA - ZPU 2

Studentów specjalności kultura filmowa z II roku studiów stacjonarnych (którzy od października będą studentami roku III) zapraszamy do rekrutacji na staże w ramach programu ZPU 2. Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych do poniedziałku (21 września) na portierni Instytutu (dla dr. Dawida Junkego) lub nadsyłanie pocztą na adres instytutu z dopiskiem "dr Dawid Junke - ZPU 2". Dodatkowo prosimy o przesłanie skanu formularza na adres: dawid.junke@uwr.edu.pl.

 

ZPU1

Regulamin staży:

Formularze:

Oferta:

Wyniki rekrutacji: