Warsztaty

Instytut Kulturoznawstwa zaprasza studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia na specjalności kultura filmowa do zgłaszania się na warsztaty dotyczące pracy na planie i postprodukcji audiowizualnej. Warsztaty odbędą się pomiędzy 19 i 30 czerwca 2019.

Uczestnicy zostaną wybrani na podstawie średniej ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.

Poniżej można znaleźć regulamin i dokumenty: