Najnowsze

19.06.2020

W piątek (19.06) świętujemy Dzień Kulturoznawcy i kończymy semestr! Przed nami dzień filmów, przedstawień, podcastów, esejów wizualnych przygotowanych przez naszych studentów i studentki. Dołączajcie do nas Teamsie!


Społeczność akademicka Instytutu Kulturoznawstwa z niepokojem obserwuje stygmatyzujące i dyskryminujące wypowiedzi, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej. Wyrażamy dla nich zdecydowaną dezaprobatę oraz domagamy się poszanowania praw obywatelskich i godności każdego bez względu na wykształcenie, płeć, orientację seksualną czy wyznanie.


Zapraszamy do zgłaszania wystąpień na konferencję "Pomiędzy rozwojem a katastrofą".


Jako przedstawiciele wrocławskiego środowiska kulturoznawczego jesteśmy przekonani, że zapobieganie katastrofie klimatycznej oraz wprowadzenie gruntownych zmian prośrodowiskowych nie jest możliwe bez pogłębionej diagnozy procesów społecznych i kulturowych.


O książce Doroty Koczanowicz rozmawiać będą, oprócz autorki, Tomasz Kitliński i Paweł Leszkowicz. Spotkanie poprowadzi Karolina Jaklewicz.

Wydarzeniem specjalnym będzie pokaz filmu Anny Królikiewicz „Stół”.

Termin: 11 grudnia 2018, godz. 18.00

Miejsce: Studio BWA, ul. Ruska 46a/301


This short guide is addressed to all those eager to learn more about the New Silk Road. The book seeks to reveal the implications and meanings the New Silk Road has for the world we inhabit and for its future.


Autorzy Sounds of War and Peace. Soundscapes of European Cities in 1945 eksplorują (po)wojenne pejzaże dźwiękowe wybranych europejskich miast oraz analizują ich obrazy w tekstach autobiograficznych i sztuce.


Proponuję radykalnie poszerzyć i pogłębić studia nad teatrem. Odkrycia w wielu dziedzinach nauki współczesnej, często przełomowe, umożliwiają nowe spojrzenie na człowieka jako performera, tancerza i śpiewaka. Mirosław Kocur


This book presents a new approach to early English theatre by exposing a genuine relationship between monastic performances and theatricality....