Portal "Źródła teatru"

Żródła teatru

  • Oryginalne podejście

    Na powstanie i rozwój pierwszych działań parateatralnych w historii ludzkości dużo większy wpływ od procesów kulturowych miały fizjologia i środowisko życia pierwszych ludzi.

  • Aktualny stan badań nad źródłami teatru

    Wszelkie publikowane tu informacje naukowe i interpretacje są uaktualniane, weryfikowane i modyfikowane w miarę pojawiania się raportów z nowych odkryć.

  • Unikalne narzędzie studiów

    W części górnej (TEKST) przedstawiono wybór i interpretację kluczowych, badań naukowych. Cytowane badania opatrzone są notą bibliograficzną z linkiem do publikacji. W części dolnej (KONTEKSTY) oprócz fragmentów tekstu głównego, udostępniono liczne dokumenty w wersji multimedialnej.

 

"Proponuję radykalnie poszerzyć i pogłębić studia nad teatrem. Odkrycia w wielu dziedzinach nauki współczesnej, często przełomowe, umożliwiają nowe spojrzenie na człowieka jako performera, tancerza i śpiewaka. Lepiej też dziś rozumiemy emergencje performansów kulturowych i przestrzeni performatywnych. Rozpoznajemy performatywne wymiary języka, a nade wszystko tekstu. Doceniamy kulturotwórcze funkcje tańca. Ambicją portalu ŹRÓDŁA TEATRU jest prezentacja aktualnego stanu badań, dlatego też wszelkie publikowane tu informacje naukowe i interpretacje będą uaktualniane, weryfikowane i modyfikowane w miarę pojawiania się raportów z nowych odkryć. 
W części górnej portalu, nazwanej TEKST, przedstawiam własny wybór i interpretację kluczowych, moim zdaniem, badań naukowych. Wszystkie cytowane badania opatrzone zostały notą bibliograficzną z linkiem do oryginalnej publikacji. W wielu przypadkach są to teksty dostępne w całości za darmo. W części dolnej, KONTEKSTY, oprócz wybranych fragmentów tekstu głównego, udostępnione zostały liczne dokumenty w wersji multimedialnej".

Mirosław Kocur