Dr Hanna Jaxa-Rożen

Zainteresowania naukowe:

  • teoria i recepcja feminizmu
  • kultura – a zwłaszcza literatura – popularna

hanna.jaxa-rozen@uwr.edu.pl

USOS

Hanna Jaxa-Rożen, absolwentka opolskiej polonistyki i Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, od 2002 adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka książek Kontestacja i banał (Wrocław 2005) oraz Feministyczna krytyka literacka. Krótkie wprowadzenie (Łask 2006). Publikowała na łamach czasopism naukowych („Teksty Drugie”, „Literatura Ludowa”, „Pamiętnik Literacki”), a jej zainteresowania badawcze to szeroko rozumiana problematyka gender studies, kultura popularna i literatura dokumentu osobistego.